AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Registrácia na IELTS
1. PREČÍTAJTE si INFORMÁCIE PRE KANDIDÁTOV

Dokument je v angličtine a obsahuje dôležité informácie o formáte testu, zadaní a o výsledkoch. 

2. ROZHODNITE SA pre správny MODUL

Vybrať si môžete Academic alebo General Training

3. VYBERTE SI VHODNÝ TERMÍN 

Každý termín skúšky má obmedzený počet miest, preto ak si chcete zabezpečiť miesto v konkrétny deň skúšky, zaregistrujte sa dva mesiace pred týmto termínom. 
Upozornenie: Časť skúšky počúvanie, čítanie a písanie sa bude konať vo Vami vybranom termíne. Ústna skúška sa môže konať buď v ten istý deň alebo v piatok, ktorý je najbližšie k termínu skúšky, prípadne vo štvrtok, pri veľkom počte kandidátov.

4. ZAREGISTRUJEME Vás 

Vyplnenú a podpísanú Prihlášku na IELTS skúšku (Candidate Registration Form), Súhlas s IELTS Podmienkami (Terms & Conditions) a Súhlas s Podmienkami k online registrácii (IELTS Account ) a sken Dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) nám zašlite na exam@bcskola.sk.
Uistite sa, že ste pri registrácii poskytli všetky dokumenty uvedené v bode 5 a že poplatok uhradíte podľa niektorého zo spôsobov uvedených v bode 6. 

5. DOPLŇTE potrebné PODKLADY 

Po úspešnej online registrácii máte päť dní na doplnenie nižšie uvedených dokumentov. V opačnom prípade, môže byť Vaša registrácia zrušená - neúplné prihlášky žiaľ nemôžu byť pracované. Zašlite ich emailom na exam@bcskola.sk: 
  • Sken Vášho dokladu totožnosti (občianský preukaz alebo cestovný pas). Kandidáti z krajín EU Schengen sa môžu registrovať národným preukazom danej krajiny. Kandidati mimo Schengenu musia doložiť kópiu platného cestovného pasu. 
  • Súhlas k opusteniu budovy - písomný súhlas pre rodiča/zákonného zástupcu pre rodičov detí mladších ako 18 rokov, že môžete samostatne opustiť budovu po ukončení skúšky IELTS.
  • Kontaktné údaje maximálne piatich inštitúcií, ktorým by ste radi poslali Vaše výsledky. Tieto adresy môžete doplniť najneskôr v deň pred dňom výsledkov skúšky. V prípade, že výsledky nezodpovedajú Vašim očakávaniam, môžete nás v deň výsledkov poprosiť telefonicky alebo mailom o zrušenie zaslania výsledkov týmto inštitúciám. Po dni výsledkov testu už je služba zasielania výsledkov spoplatnená (formulár "Application for the Issue of Additional TRFs/Žiadosť o zaslanie IELTS certifikátu inštitúcii (v angl.)" 12€).

6. ÚHRADA POPLATKU

a) Poplatok za IELTS test je 211 €.

b) Faktúra na poplatok za IELTS skúšku Vám bude zaslaná z b&c Skúškového a registračného centra v Košiciach: 
    Číslo účtu: 2921887477 
    Kód banky: 1100 (Tatra banka a.s.)
    Variabilný symbol: číslo faktúry
    IBAN: SK91 1100 0000 0029 2188 7477
    SWIFT: TATRSKBX
    Popis: IELTS/Vaše meno/dátum testu 


7. PO REGISTRÁCII
 

Po kompletnej registrácii dostanete automatický email s Vaším prístupom do bezplatného online kurzu Road to IELTS, ako aj bližšie údaje o mieste konania skúšky v pozvánke emailom najneskôr 7 až 10 dní pred termínom skúšky. Skontrolujte si preto pravidelne Vašu emailovú schránku.


PRESUN TERMÍNU SKÚŠKY
O zmenu termínu skúšky je možné požiadať aspoň 5 týždňov pred dátumom skúšky, na ktorú ste sa registrovali, písomne vyplnením a odoslaním (poštou alebo emailom) formuláru Request for Refund or Test Date Transfer Form.Ak máte akékoľvek otázky ešte pred samotnou registráciou, neváhajte nás kontaktovať na exam@bcskola.sk a radi Vám ich zodpovieme.