AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Kurzy cez úrad práce


Nový národný projekt "ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE" prinesie už od 8. apríla možnosť získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.
Projekt dáva príležitosť zamestnaným i nezamestnaným nadobudnúť nové vedomosti a jazykové zručnosti v jazykových kurzoch zameraných na široké spektrum špecifických oblasti, ktoré Vám pomôžu uplatniť sa na trhu práce, na ceste k novému zamestnaniu, či lepšiemu pracovnému zaradeniu.
O vzdelávanie z projektu „Zručnosti pre trh práce" môže požiadať Záujemca o zamestnanie (ZoZ), ktorý je: 
- zamestnaný,
- neevidovaný na úrade práce,
- na materskej dovolenke
atď,
ktorý má záujem o udržanie sa na trhu práce, zmenu zamestnania, prechod z aktuálnej profesie do budúcej profesie, resp. uplatnenie sa na trhu práce, ak sa ZoZ aktuálne nachádza mimo neho.
Viac info TU!
O vzdelávanie z projektu „Zručnosti pre trh práce" môže požiadať Uchádzač o zamestnanie (UoZ) za účelom nadobúdania, alebo zmeny zručností nevyhnutne potrebných pre aktívnu účasť UoZ na trhu práce, resp. za účelom osvojenia si alebo rozvoja správnych zručností, po ktorých je dopyt na pracovných miestach na trhu práce.
- uchádzač o zamestnanie,
- znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
- mladý uchádzač o zamestnanie,
- znevýhodnený mladý uchádzač o zamestnanie.
 
Viac info TU!
Naše kurzy v rámci tohto projektu sú obsahovo zamerané na všeobecný jazyk obohatený o špecifickú pracovnú oblasť / povolanie so zreteľom na pracovnú terminológiu danej oblasti zapracovanú do každodennej ústnej, či písomnej komunikácie na pracovisku, ale aj v každodenných situáciách v bežnom živote za účelom nadobudnutia zručností potrebných na získanie práce a uplatnení sa v zamestnaní po ukončení kurzu.
Kurzy prebiehajú ONLINE, prezenčne (bc škola, Južná trieda 2/A, Košice, 7. poschodie) alebo kombinovanou formou a sú vedené skúsenými lektormi.