AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Testovanie

Jedným z kritérií vhodného zaradenia študenta do kurzu je určenie vedomostnej úrovne podľa Európskeho referenčného rámca.
Vybrali ste si kurz z našej ponuky a neviete, aká je Vaša aktuálna úroveň?  Radi by ste si preverili Vaše vedomosti v niektorej z medzinárodne uznávaných skúšok? Vyžiadal si Váš zamestnávateľ potvrdenie o Vašej aktuálnej úrovni? U nás v b&c Vám ponúkame niekoľko možností otestovania Vašich vedomostí.

1. Testovanie angličtiny rýchlym a objektívnym počítačovým spôsobom
Rýchly a objektívny testovací systém Aptis, ktorým b&c testuje anglickú gramatiku, slovnú zásobu a jazykové zručnosti. Možnosť otestovania len z jednej časti alebo kombinácií štyroch častí skúšky, t.j. hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie. Výsledok do niekoľkých hodín. Takéto presné hodnotenie odzrkadľuje aktuálnu vedomostnú úroveň a progres študenta.

2. Písomné a ústne testovanie lektorom
Napíšte nám na bc@bcskola.sk a dohodnite si termín otestovania.

3. Medzinárodny certifikát
b&c ako Skúškové a registračné centrum v Košiciach sme oprávnení vykonávať tieto anglické skúšky:
IELTS
Cambridge YLE, FCE, CAE, CPE

a skúšky ECL z 15 európskych jazykov: slovenčina, bulharčina, chorváčtina, čestina, angličtina, francúzština, nemčina, hebrejčina, maďarčina, taliančina,
poľština, rumunčina, ruština, srbčtina a španielčina.

4. Online test
Na našej web stránke Vám ponúkame orientačný online test z angličtiny, nemčiny a francúzštiny. Potrebujete len cca 30 minút na jeho vypracovanie. Nepoužívajte žiadne pomôcky, aby Vaša gramatická znalosť jazyka čo najpresnejšie odzrkadľovala Vaše aktuálne vedomosti.
     Angličtina
     Nemčina
     Francúzština