AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Refundácia

Na vrátenie poplatku za skúšku máte nárok ak:

Doručte poštou alebo emailom vyplnený formulár Request for Refund or Test Date Transfer Form spolu s lekárskou alebo inou správou najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa testu.