AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Exam dates

Termíny skúšok na r. 2021 priebežne dopĺňame!
 
IELTS 2021

Miesto skúšky /Exam Place: b&c Test & Registration Centre for British Council, Južná trieda 2/A, KOŠICE

Skúška
Exam
Modul skúšky
Exam modul
Dátum skúšky
Exam Date
Výsledky
Results on
Poplatok za skúšku
Test Fee
IELTS Academic / General 06.02.2021 19.02.2021  211 €
IELTS Academic / General 17.04.2021 30.04.2021  211 €
IELTS Academic / General 12.06.2021 25.06.2021  211 €
IELTS Academic / General 24.07.2021 06.08.2021 211 €
Včasnou registráciou na skúšku si rezervujete miesto na skúške, pretože počet miest na skúške je limitovaný!


Cambridge: YLE, KET, PET, FCE
(tiež KET, PET and FCE For Schools) a CAE

Miesto skúšky /Exam Place: b&c Test & Registration Centre for British Council
, Južná trieda 2/A, KOŠICE

Skúška
Exam
Dátum skúšky
Exam Date
Registrácia do
Registration until
Neskorá registr. do
Late registr. until
Cena
Price
A2 Key for Schools (KET)       95 €
B1 Preliminary for Schools (PET)       108 €
B2 First for Schools (FCE4S)        191 €
B2 First for Schools (FCE4S)       191 €
B2 First (FCE)       191 €
B2 First (FCE)       191 €
C1 Advanced (CAE) 15.05.2021 04.04.2021 11.04.2021 204 €
C1 Advanced (CAE)       204 €
Detské skúšky / Kids Exams      
YLE Starters 29.05.2021  16.05.2021  23.05.2021  63 €
YLE Movers  29.05.2021  16.05.2021 23.05.2021 63 €
YLE Flyers  29.05.2021 16.05.2021 23.05.2021 63 €
Neskorá registrácia / Late regitration: extra príplatok 35 EUR (YLE 5 EUR) / extra fee of 35 EUR (YLE 5 EUR).
 
EXTRA BONUS pre kandidátov a učiteľov! British Council, ako jediná organizácia, poskytuje prihláseným kandidátom na skúšku CAE a FCE prístup ZDARMA do prípravného portálu Road do Success, kde sa študenti môžu pripraviť na skúšku vypracovaním skúšobného testu a vyhodnotenie dostanú vo forme, čo spravili zle a taktiež odporúčania. Učiteľ dostane výsledky tiež. Je to British Council platforma a neponúka ju žiadna iná organizácia. Platí to aj pre kandidátov registrovaných cez b&c language school, nakoľko sme Skúškovým a registračným centrom pre British Council.

British Council môže skúšku zrušiť, ak sa neprihlási dostatočný počet kandidátov na danú skúšku. / British Council has the right to cancel any exam date if the minimum number of candidates is not reached. 
 
 


ONLINE registration
 ECL 


Dátum skúšky
Exam Date
Úrovne skúšky
Exam Levels
Jazyk
Language
Uzávierka prihlášok
Application Deadline
Cena ČIASTKOVÁ
Price
Cena KOMPLEX
Price
07.02.2020 B1, C1 ENG, GER 13.01.2020 99 € 150 € 
08.02.2020 B2 ENG, GER 13.01.2020
17.04.2020 A2, B1, C1   SLO, ENGGER, RUS, POL, FRA, HUN, ITA, SPA, BUL, RUM, SER, CRO 12.03.2020 
18.04.2020 B2 SLO, ENG, GER, RUS, POL, FRA, HUN, ITA, SPA, BUL, RUM, SER, CRO 12.03.2020
19.06.2020 A2, B1, C1 HUN, BUL, CZE 21.05.2020 
19.06.2020 B1, C1 ENG, GER 21.05.2020
20.06.2020 B2 ENG, GER, BUL, CZE, HUN 21.05.2020
02.10.2020 B1, C1 BUL, CZE, HUN 03.09.2020
03.10.2020 B2 ENG, GER 03.09.2020
04.12.2020 A2, B1, C1 SLO, ENG, GER, RUS, POL, FRA, HUN, ITA, SPA, BUL, RUM, SER, CRO 05.11.2020
05.12.2020 B2 SLO, ENG, GER, RUS, POL, FRA, HUN, ITA, SPA, BUL, RUM, SER, CRO 05.11.2020
* Skúškové centrá / Exam Centers - b&c language school - Košice, Nitra, Bratislava, Trnava ...

SLO - Slovak / Slovenčina
ENG - English / Angličtina
GER - German / Nemčina
POL - Polish/ Poľština
BUL - Bulgarian / Bulharčina
HUN - Hungarian / Maďarčina
CZE - Czech / Čeština
ITA - Italian / Taliančina
SPA - Spanish / Španielčina
RUS - Russian / Ruština
RUM - Rumanian / Rumunčina
SER - Serbian / Srbština
FRA - French / Frančízština
HEB - Hebrew / Hebrejčina 
CRO - Croatian / Chorváčština