AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Podmienky ZĽAVY z poplatku za skúšku

Skúška IELTS

Podmienky pre uplatnenie zľavnenej sumy podľa CENNÍKA v b&c Skúškovom a registračnom centre pre British Council:
  1. Zaregistrovať sa na IELTS skúšku Registrácia TU.
  2. Ihneď po registrácii zaslať údaje emailom na bc@bcskola.sk: meno a priezvisko, adresu, mobilné číslo, číslo kandidáta (obdržíte po registrácii), modul a termín skúšky, na ktorú ste sa registrovali.
  3. Následne obdržíte zo Skúškového centra b&c faktúru na sumu 205 EUR, ktorú je potrebné uhradiť do 3 dní. 
  4. Potvrdenie o úhrade a ďalšie potrebné informácie obdržíte následne z British Council.
Zľavnenú sumu nebude možné uplatniť pri nesplnení vyššie uvedených podmienok a v prípade už zrealizovanej platby 210 EUR (plná suma za IELTS skúšku) priamo na účet British Council. Cambridge skúšky KET, PET, FCE a CAE


Podmienky pre uplatnenie zľavnenej sumy 188 EUR za FCE skúšku a 201 EUR za CAE skúšku v b&c Skúškovom a registračnom centre pre British Council:
  1. Zaregistrovať sa na KET, PET, FCE alebo CAE skúšku v b&c Skúškovom a registračnom centre                                                                                      a) zaslaním skenu vyplneného a podpísaného Dotazníka a Súhlasu s podmienkami (Terms & Conditions for individual candidates) na bc@bcskola.sk,               b) osobným doručením vyplneného a podpísaného Dotazníka a Súhlasu s podmienkami (Terms & Conditions for individual candidates).
  2. Následne obdržíte zo Skúškového centra b&c faktúru na zľavnenú sumu, ktorú je potrebné uhradiť do 3 dní.
  3. Po splnení podmienok registrácie obdržíte potvrdenie.
Zľavnené sumy nebude možné uplatniť pri nesplní vyššie uvedených podmienok a v prípade už zrealizovanej úhrady plnej sumy za skúšku. Následne obdržíte zo Skúškového centra b&c faktúru na zľavnenú sumu za zvolenú skúšku, ktorú je potrebné uhradiť do 3 dní.