AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

IELTS skúška

IELTS (The International English Language Testing System) je všeobecne uznávaná a najpopulárnejšia medzinárodná skúška na celom svete, ktorá hodnotí znalosti anglického jazyka v štyroch sekciách: počúvanie, čítanie, písanie a konverzácia.Prečo IELTS skúška?
IELTS zisťuje, či kandidát má požadované zručnosti na štúdium v anglickom jazyku alebo na prácu v anglickom prostredí. Úspešné zvládnutie skúšky je predpokladom na získanie vyššieho vzdelania v anglicky hovoriacich krajinách, teda na univerzitách, odborných školách TAFE (Technical and Further Education), stredných školách a na ďalších verejných a súkromných vzdelávacích zariadenia. Uprednostňujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande, Kanade a Južnej Afrike. Skúška postupne získava väčšie uplatnenie aj v USA. 


Aký modul skúšky si vybrať?
Existujú dva typy náročnosti tejto skúšky - Academic Module a General Module.  Oba moduly sa líšia iba v sekciách Písanie a Čítanie.
  • Academic Module (Akademický) je určený pre tých, ktorých cieľom je študovať na vysokej škole, alebo pokračovať v postgraduálnom štúdiu v anglicky hovoriacich krajinách. Prijatie na vysokoškolské a postgraduálne štúdium závisí od výsledkov získaných v tomto module.
  • General Module (Všeobecný) netestuje celý rozsah jazykových znalostí, kladie dôraz na základné dorozumievacie schopnosti. Je určený tým, ktorí sa chcú v anglicky hovoriacich krajinách vzdelávať inak než na vysokej škole (stredné školy, vzdelávacie programy, profesné kurzy apod.), a pre tých, čo majú záujem v týchto krajinách získať pracovné skúsenosti. Takisto slúži pre imigračné účely (Permanent Residency/Trvalý pobyt) do Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. 

Už aj IELTS skúška na počítači!
teraz si môžete vybrať, akým spôsobom chcete IELTS skúšku absolvovať: 
- IELTS on paper / IELTS skúška papierovou formou - písomnú časť skúšky (listening, reading a writing) vypracúvate rukou do vopred pripravených odpovedných hárkov a
- IELTS on Computer / IELTS skúška na počítači - písomná časť skúšky (listening, reading a writing) prebieha úplne celá a veľmi jednoducho na počítači 

Ako postupovať pri registrácii na IELTS skúšku? 
V našom b&c Skúškovom a registračnom centre pre British Council v Košiciach Vám s registráciou ochotne pomôžeme a celú registráciu za Vás vybavíme
  1. Prečítajte si POKYNY k IELTS SKÚŠKE 
  2. Vyberte si vyhovujúci termín skúšky.
  3. Rozhodnite sa pre jeden z dvoch modulov skúšky Academic (AC) alebo General Training (GT).
  4. Vyplnenú a podpísanú Prihlášku na IELTS skúšku, IELTS Podmienky a Podmienky k online registrácii a sken dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) nám zašlite na ielts@bcskola.sk.
  5. Poplatok za IELTS skúšku uhradíte na základe faktúry, ktorú Vám zašleme z nášho bc Skúškového a registračného centra.
  6. Potvrdenie o registrácii a ďalšie dôležité informácie obdržíte emailom priamo z British Council, ako aj zdarma prístup do Road to IELTS, kde si budete môcť vyskúšať rôzne testy a cvičenia k IELTS skúške.
Každého registrovaného kandidát v našom b&c Skúškovom a registračnom centre v Košiciach obdarujeme darčekom.

Ak máte pocit, že si potrebujete na skúšku ešte pripraviť, doplniť znalosti, vyskúšať si test na "nečisto", ale hlavde získať dôležité odporúčania, ako zvládnuť skúšku s čo najlepšími výsledkami, prihláste sa na náš prípravný kurz.

Vyskúšajte si Free online IELTS practice tests zdarma.