AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Vyučujeme ONLINE

VYBERTE SI ONLINE KURZ

 • Všeobecný kurz
               Anglický, nemecký, ruský, taliansky, španielsky a francúzsky jazyk
             Slovenčina pre cudzincov / Slovak for Foreigners
             Čínsky a japonský jazyk - s dodatočným príplatkom za vyučovaciu hodinu
 • Prípravný kurz anglického jazyka na skúšky IELTS, KET, PET, FCE a CAE.
 • Prípravný kurz pre cudzincov na skúšky zo slovenského jazyka. 

VYUŽITE PONÚKANÉ VÝHODY
 • Nízke a výhodné ceny vyučovacích hodín. 
 • Zľava 20% z cien vyššie uvedených ONLINE kurzov.
 • Hodina s blízkou hodinou za cenu individuálnej výučby, t.j. jedna osoba v domácnosti si zakúpi individuálny kurz s 20% zľavou a zároveň sa môže na vyučovacej hodine zúčastniť 1 ďalšia osoba žijúca v spoločnej domácnosti zdarma. Podmienkou je, aby obe osoby boli na rovnakej vedomostnej úrovni (6 úrovne podľa CEFR). Táto ponuka sa týka Všeobecných kurzov. 
 • Materiály bez poplatku.
 • Kurzy prebiehajú z pohodlia domova.
PONUKA KURZOV:PODMIENKY:

 • Dĺžka ONLINE vyučovacej hodiny je 60 minút.
 • Týždenný počet hodín a rozvrh ONLINE výučby je stanovený po vzájomnej dohode min. 5 dní pred začiatkom kurzu.
 • Kurz sa uhrádza jednorázovo za mesačný počet hodín vopred a so splatnosťou najneskor 3 dni pred začiatkom kurzu.
 • Akceptovanie Podmienok rušenia hodín a Podmienok Zľavy.
 • Vypracovanie online testu za účelom určenia Vašej aktuálnej úrovne (angličtina, nemčina, francúzština).
 • Zľavu 20% si môžu uplatniť len prihlásení do 31.10.2020 do 23:00 hod. a na uvedené ONLINE kurzy.
 • Zľava sa vzťahuje na ONLINE hodiny odučené do 18.12.2020.
 • Ceny sú uvedené bez zľavy. Zľava 20% bude odrátaná z ceny za mesačný počet hodín, podľa objednaného týždenného počtu hodín.
 • V prípade neabsolvovania objednaného počtu hodín v danom mesiaci, je možné si chýbajúci počet hodín dobrať počas následujúcich 2 týždňov. Náhradu hodín je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu, min. 5 dní vopred.
 • Zľava je neprenosná a nie je možné ju kumulovať s inými zľavami.

Príklad 1:

Individuálny kurz anglického jazyka - 4 hod. / týždenne, t.j. 16 hod. /mesiac je cena 1 hodiny 23 EUR. Mesačné cena bez zľavy vychádza na 368 Eur. Cena po 20% zľave je 294,40 Eur.
Príklad 2:
Individuálny kurz nemeckého jazyka - 6 hod. / týždenne, t.j. 24 hod. /mesiac je cena 1 hodiny 20 EUR. Mesačné cena bez zľavy vychádza na 480 Eur. Cena po 20% zľave je 384 Eur.
Príklad 3:
Individuálny kurz japonského jazyka - 5 hod. / týždenne, t.j. 20 hod. /mesiac je cena 1 hodiny 20 + 11 EUR. Mesačné cena bez zľavy vychádza na 620 Eur. Cena po 20% zľave je 496 Eur.ONLINE VÝUČBA prostredníctvom zoom

 • Výučba bude prebiehať cez zoom.us (V prípade záujmu je možná výučba aj prostredníctvom Skype/ Viber).
 • Nemusíte si nič sťahovať, ani vytvárať účet.
 • Na prístup Vám stačí otvorenie odkazu v prehliadači, ktorý Vám zašle lektor.
 • Pripojiť sa môžete z počítača, tabletu alebo mobilu.
 • Potrebujete internetové pripojenie alebo neobmedzené dáta a podľa možnosti slúchadlá s mikrofónom.
 • Pripájame link na inštruktážne video pre lepšiu predstavu: zoom pre študentov

REGISTRÁCIA
 • Vyplnením, podpísaním a zaslaním skenu PRIHLÁŠKY na onlinekurzy@bcskola.sk
 • Vypracovanie online testu za účelom určenia Vašej aktuálnej úrovne (angličtina, nemčina, francúzština).
 • Následne obdržíte potvrdenie prijatia zaslanej prihlášky na online kurz a návrh rozvrhu Vašej výučby.