KURSANGEBOT / PREISLISTE 

Registrácia na Cambridge skúšku
1. PREČÍTAJTE si

Pre kandidátov na FCE skúšku sú INFORMÁCIE PRE KANDIDÁTOV FCE (Information for Candidates).
Pre kandidátov na CAE skúšku sú INFORMÁCIE PRE KANDIDÁTOV CAE (Information for Candidates)
Dokumenty sú v angličtine a obsahujú dôležité informácie o formáte testu, zadaní a o výsledkoch. 


2. VYBERTE si správnu SKÚŠKU

Vybrať si môžete z ponuky Cambridge English skúšok FCE (Cambridge English First), CAE ( Cambridge English Advanced) alebo FCE / CAE for Schools. Ostatné skúšky sú na vyžiadanie.


3. ZISTITE si TERMÍNY a poplatky  

Každý termín skúšky má obmedzený počet miest, preto ak si chcete zabezpečiť miesto v konkrétny deň skúšky, zaregistrujte sa včas v registračnom termíne skúšky. 
Upozornenie: Časť skúšky počúvanie, čítanie a písanie sa bude konať vo Vami vybranom termíne. Ústna skúška sa môže konať buď v ten istý deň alebo v piatok, ktorý je najbližšie k termínu skúšky.


4. ZAREGISTRUJEME Vás 

V našom b&c Skúškovom a registračnom centre Vás na skúšky zaregistrujeme, preto nám doručte sken vyplneného a podpísaného Dotazníka (b&c Bulk Registration Form) a Súhlasu s podmienkami (Terms & Conditions for individual candidates) emailom na exam@bcskola.sk. Pri registrácii prosím neuvádzajte diakritické znamienka (mäkčene, dĺžne, atď.), pretože ich registračný systém nerozoznáva.

Po úspešnej registrácii vám bude doručený potvrdzujúci e-mail tzv. ‘Application Summary’. V prípade, že takýto e-mail nedostanete, je potrebné nás okamžite kontaktovať.  


5. ÚHRADA POPLATKU

Poplatok za test je potrebné uhradiť do 5 dní od registrácie.
Zľavnené sumy nebude možné uplatniť pri priamej online registrácii a už zrealizovanej platby 191 EUR (plná suma za FCE skúšku) alebo 204 EUR (plná suma za CAE skúšku) priamo na účet British Council.


6. POZVÁNKA na skúšku

Dva týždne pred skúškou vám bude zaslaný e-mail od Cambridge English Language Assessment, ktorého predmet sa nazýva 'Confirmation of Entry'. Je to pozvánka, ktorá obsahuje všetky dôležité údaje ku skúške (dátum, miesto konania, konkrétne časy). V prípade, že takýto e-mail nedostanete, prosím, skontrolujte si aj svoj spamový priečinok, alebo je potrebné nás čo najskôr kontaktovať na exams@britishcouncil.sk.


Informácia pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením
Cambridge English skúšky vieme zabezpečiť aj pre kandidátov so zdravotným znevýhodnením. Pozrite si, ako vám vieme zabezpečiť špeciálne podmienky (dokument v anglickom jazyku). Zároveň od vás budeme potrebovať originál lekárskeho potvrdenia, nie staršieho ako dva roky a písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať čo je z našej strany potrebné pre vás zabezpečiť.
Registrácia na prípravný kurz / Praparation Course Registration

Zašlite nám email na bc@bcskola.sk s textom:

  • Záväzne sa hlásim na (uveďte názov kurzu) s termínom (uveďte dátum začiatku kurzu). Mám záujem o skúšku (uveďte typ skúšky, príp. modul a jazyk pri ECL skúške) v termíne (uveďte termín skúšky).
  • Pri registrácii uveďte Vaše údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého príp. prechodného bydliska, mobilné číslo, povolanie, dôvod skúšky a info, či a kde ste prípadne už absolvovali prípravný kurz, príp. skúšku.
  • Následne Vám zašleme potvrdzujúci email, vrátane platobných a ďalších podmienok. Ak máte akékoľvek otázky ešte pred samotnou registráciou, neváhajte nás kontaktovať na exam@bcskola.sk a radi Vám ich zodpovieme.