COURSES / PRICES 

Pokyny k IELTS skúškeREGISTRÁCIA

Registrujete sa priamo cez stránku British Council. V tabuľke si zvolíte termín skúšky: Február 2020, miesto: Košice a modul: Academic alebo General. Kliknutím na "Find" sa Vám ukáže tabuľka s termínom skúšky napr. 25.07.2020 a cez "Apply" sa dostanete na podmienky skúšky. Odkliknutie prehlásenia v prihláške znamená, že ste si prečítali a súhlasíte so spomínanými podmienkami, a že ich budete záväzne dodržiavať. Po stlačení na "Continue" sa dostanete k samotnej prihláške na skúšku.

INFO K PRIHLÁŠKE
V prihláške vyplníte osobné údaje, identifikačný doklad, adresu, zamestnanie, dôvod absolvovania skúšky, dosiahnuté vzdelanie, koľko rokov a kde ste študovali anglický jazyk; naskenujete Váš identifikačný doklad (občiansky preukaz / cestovný pas) - musí to byť farebný sken, formát JPEG, GIF alebo PNG; rozmer menší ako 1600x1600 pixelov a veľkosť max. 1,5 MB; ak máte zdravotné postihnutie, nezabudnite zakliknúť YES a uviesť aké a ak máte záujem zaslať ďalší certifikát nejakej inštitúcii (napr. škola či univerzita, na ktorú sa hlásite alebo zamestnávateľ), tak nezabudnite zakliknúť YES. Následne prebehne registrácia na Vami zvolenú skúšku.

PODMIENKY REGISTRÁCIE
Podmienky registrácie, ktoré odsúhlasujete aj v rámci registrácie, sú zahrnuté aj v Pokyny pre IELTS kandidátov (v angličtine) a obsahujú dôležité informácie o priebehu dňa skúšky; pomôckach, ktoré si môžete zobrať so sebou do testovacej miestnosti; pravidlách, ktoré musíte v ten deň dodržiavať; inštrukcie ku skúške IELTS; informácie o priebehu a o skončení skúšky; podmienky pre stornovanie; zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a elektronickými zariadeniami.

FOTOGRAFOVANIE
Za účelom overenia identity a v rámci špeciálnych opatrení a prechodu na nový bezpečnostný overovací systém bude každý kandidát odfotografovaný v deň testu. Kandidáti, ktorí nosia okuliare, budú požiadaní ich pred fotením dať dole. Fotografia bude súčasťou certifikátu tzv. Test Report Form. Nezabudnite si preto prečítať inštrukcie týkajúce sa fotografovania v deň Vašej skúšky, ktoré automaticky dostanete po registrácii na IELTS test.Poplatok
 za IELTS skúšku

Poplatok za IELTS skúšku a termíny skúšok nájdete TU! 
Kandidáti zaregistrovaní cez bc Skúškové centrum obdržia faktúru emailom z nášho Skúškového centra.V deň skúšky

KEDY? 
Registrácia je zvyčajne o 8:00 hod. Skúška začína o 9:00 hod. Všetky dôležité informácie týkajúce sa registrácii v deň skúšky obdržíte v zaslanej pozvánke z British Council, preto sledujte svoju emailovú schránku. Na skúšku sa treba dostaviť včas. Ak dôjdete po začatí písomného testu, tak skúšku nebudete môcť absolvovať!
AKÝ DOKLAD? 
Nezabudnite doniesť identifikačný doklad (občiansky preukaz / pas). Dôležité je mať pri sebe ten doklad, ktorým ste sa na skúšku registrovali. Ak ho nebudete so sebou mať, skúšky sa nebudete môcť zúčastniť.
PREČO FOTO? 
Všetci kandidáti sa budú pred skúškou fotografovať z bezpečnostných dôvodov a za účelom overenia identity. Fotografia bude na Test Report Form. Účastníci mladší, ako 18 r. potrebujú mať podpísaný súhlas na fotografovanie od zákonného zástupcu.
ČO SMIEM? 
Do testovacej miestnosti si môžete so sebou vziať len identifikačný doklad, pero, ceruzku, gumu a vodu v priehľadnej fľasi bez etikety a bez nápisov!
ČO S OSOBNÝMI VECAMI? 
Pre kandidátov a ich osobné veci je pripravená miestnosť, kde si môžete nechať svoje osobné veci. Miestnosť je počas celého trvania testu zamknutá. b&c nezodpovedá za stratu alebo poškodenie Vašich osobných vecí, preto Vám odporúčame, aby ste si vaše cenné veci ako mobilné telefóny a počítače nechali doma.