AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

b&c prípravné kurzy na skúškyPREČO SA PRIPRAVIŤ NA SKÚŠKU V b&c? 

  • oboznámite sa s priestormi b&c Skúškového a registračného centra British Council, kde prebiehajú všetky skúšky a aj prípravné kurzy, 
  • máme dlhoročné skúsenosti s prípravou na tieto skúšky a skvelé výsledky našich študentov dosiahnuté na skúškach,  
  • pozitívny feedback od absolventov našich kurzov, že b&c prípravné kurzy a sú kvalitné, užitočné, nápomocné a hlavne dodávajú sebavedomie na skúške, 
  • len v b&c absolvujete počas prípravného kurzu aj testovacia skúška, t.j. absolvujete test reálnej skúšky, aby ste si osobne vyskúšali, čo od skúšky očakávať a nadobudli dostatočné sebavedomie;
  • dodržiavanie časových limitov, praktizovanie, konzultácie, feedback k testom a praktické odporúčania, to všetko je náplňou našich prípravných kurzov,  
  • možnosť aj individuálnej prípravy a kurzov počas celého roka,
  • kurzy sú vedené skúsenými slovenskými a native lektormi.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA PRÍPRAVNÝ KURZ?  
Prípravné kurzy otvárame 2-3 mesiace pred termínom skúšky, aby kandidáti boli na skúšku čerstvo pripravení. Kandidáti môžu prípravný kurz absolvovať nezávisle od termínu skúšky a s dostatočným predstihom pre doplnenie vedomostí. 
1. vyberte si termín skúšky,
2. prispôsobte si termín prípravného kurzu,
3. preverte si odporúčaný počet bodov, ktoré potrebujete na skúške získať a modul skúšky,
4. vypracujte si náš online test,
5. zašlite nám email na bc@bcskola.sk s uvedením fakturačných údajov a informácií ohľadom Vašej aktuálnej úrovni, počte bodov, ktoré potrebujete získať, o ktorý termín skúšky máte záujem, na ktorú časť skúšky sa potrebujete viac zamerať, či máte záujem o skupinovú výučbu alebo individuálnu, aký dôvod máte na absolvovanie skúšky a pod.
6. následne Vás budeme kontaktovať s informáciami o kurze.  

     

b&c PRÍPRAVNÉ KURZY / PREPARATION COURSES

Vás úspešne pripravia na skúšku IELTS, PET, KET, FCE, CAE a tiež YLE pre deti. V prípravnom kurze si osvojíte informácie o priebehu skúšky, jej náročnosti, časovej náročnosti na vypracovanie úloh, veľa praktických cvičení a odporúčaní, ako sa vyvarovať robeniu chýb a dostatok cvičných testov, ktoré sa reálne vyskytli na skúškach v dávnejšom období.Súčasťou prípravného kurzu je aj MOCK TEST / TESTOVACIA SKÚŠKA, aby ste si osobne vyskúšali, čo na reálnej skúške máte očakávať, spoznali priestory, kde sa skúšky konajú, nadobudli sebavedomie a odbúrali stres.IELTS MOCK TEST / TESTOVACIA PREDSKÚŠKA 

Vám ponúka možnosť vyskúšať si reálny priebeh IELTS skúšky, t.j. presný príchod, registrácia, organizačné inštrukcie, vyplnenie odpovedných hárkov, vypracovanie samotných testov z každého celku v presnom časovom intervale, ukončenie písomnej časti skúšky (listening, reading,writing) a začiatok ústnej časti (speaking), kde každý kandidát dostane presný čas ústnej skúšky, ktorá trvá od 11 do 14 minút formou one to one, t.j. len lektor a Vy. Táto TESTOVACIA SKÚŠKA na skúšku IELTS je súčasťou b&c PRÍPRAVNÉHO KURZU. Aj kandidátov, ktorí neabsolvujú prípravný kurz, majú možnosť sa na TESTOVACIU SKÚŠKU prihlásiť.