AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

Organizácia kurzu

 

 

Zápis a vstupné testovanie

          A1 - Beginner (úplný začiatočník)                 A2 - Elementary (začiatočník)                              B1 - Pre-Intermediate (mierne pokročilý)           

          B2 - Intermediate (stredne pokročilý)           C1 - Upper-Intermediate (vyššie pokročilý)           C2 - Advanced (pokročilý)

Špecifikácia kurzu


Platba


Úvodná hodina


Monitorovanie dochádzky


Progres testovanie 


Rušenie hodín

          CS - cancelled by student on time - hodina zrušená študentom včas, t.j. 24 hodín pred začiatkom - hodina nie je fakturovaná
          LC - late cancellation - hodina zrušená menej ako 24 hodín pred jej začiatkom - hodina je plne fakturovaná.
          NS - no show - na hodinu sa študenti nedostavili a ani nebola zrušená - hodina je plne fakturovaná
          CT - cancelled by teacher - hodina zrušená lektorom a bude nahradená v dohodnutom termíne - hodina nie je fakturovaná


Výstupné testovanie