AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

YLE

YLE - Cambridge English: Young Learners skúšky sú detské medzinárodne uznávané skúšky, ktoré testujú jazykovú úroveň dieťaťa v anglickom jazyku a sú veľkou motiváciou pre deti učiť sa angličtinu. Príležitosť otestovať si vedomosti v detskom veku je správnym odrazovým mostíkom pri napredovaní v štúdiu angličtiny a získavaniu certifikátov aj na vyšších úrovniach. Nenahraditeľné skúsenosti a sebavedomie, ktoré získa Vaše dieťa štúdiom a následným testovaním napredovania v štúdiu už od útleho veku, otvoria dvere širšiemu spektru príležitostí.Testovanie
Skúšky testujú sa všetky 4 zručnosti - počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie, čo poskytne celkový obraz o jazykovej úrovni dieťaťa. Testy sú navrhnuté tak, aby boli pre deti príťažlivé, zaujímavé a zábavné. Skúšky sú vhodné pre deti vo veku od 7 do 12 rokov a vedomosti sú testované na 3 úrovniach:
YLE Starters
je najnižšou úrovňou a je určený deťom od 7 do 8 rokov, ktoré absolvovali okolo 100 hodín vyučovania angličtiny a vedia pomenovať farby, odpovedať na jednoduché otázky a napísať krátke odpovede. Test je stanovený podľa CEFR pre úroveň A1. 
YLE Movers
je to druhý stupeň náročnosti. Kandidáti na túto skúšku sú zväčša 8 – 11 roční, majú za sebou približne 175 hodín štúdia anglického jazyka a rozumejú základným pokynom v angličtine, vedia vyplniť jednoduché formuláre alebo odpovedať na otázky o sebe a vedia odpovedať na otázky a opísať jednoduché fakty (ako napr. dni v týždni, čas alebo mená), ktoré počuli alebo čítali.
YLE Flyers
ide o najvyšší stupeň detských skúšok na úrovni A2 podľa CEFR. Kandidáti bývajú 9 - 12-roční, absolvovali asi 250 hodín jazykovej prípravy ( 2 - 3 roky) a vedia vysvetliť rozdiely uvedené na dvoch obrázkoch prípadne v príbehoch, napísať, alebo porozprávať krátky príbeh v angličtine a klásť otázky s použitím minulého času.

                               

Registrácia na skúšku

1. PREČÍTAJTE SI 
dôležité Informácie pre kandidátov YLE (v angličtine) a Upozornenie pre kandidátov pred a počas skúšky (v angličtine). Dokumenty obsahujú dôležité informácie o formáte testu, zadaní a o výsledkoch. 


2. VYBERTE
 SI SPRÁVNU SKÚŠKU 
Vybrať si môžete z 3 úrovní skúšok, t.j. YLE A1 Starters (najnižšia úroveň), YLE A1 Movers a YLE A2 Flyers (najvyššia úroveň).


3. ZISTITE SI TERMÍN SKÚŠKY A POPLATKY 
 
YLE skúšky sa konajú v Košiciach v stanovenom termíne. Kontaktujte nás na exam@bcskola.sk, ak máte záujem o informácie alebo registráciu na YLE skúšku. 


4. CELÚ REGISTRÁCIU ZA VÁS VYBAVÍME
 
Všetko potrebné k registrácii na YLE skúšku zabezpečíme v našom Skúškovom a registračnom centre v Košiciach, ktoré je oficiálnym Prípravným centrom pre International House Bratislava.
Stačí, ak nám na exam@bcskola.sk zašlete sken vyplneného a podpísaného Registračného formulára s podmienkami na:

    a) individuálnu registráciu (b&c Individual Registration Form) alebo
    b) skupinovú registráciu (b&c Bulk Registration Form).
Pri registrácii prosím neuvádzajte diakritické znamienka (mäkčene, dĺžne, atď.), pretože ich registračný systém nerozoznáva.

Po úspešnej registrácii a úhrade poplatku za skúšku Vám bude do niekoľkých dní doručený potvrdzujúci e-mail. V prípade, že takýto e-mail nedostanete, je potrebné nás okamžite kontaktovať.  

5. ÚHRADA POPLATKU
Poplatok za test je potrebné uhradiť na účet bc škola do 3 dní od vystavenia faktúry na poplatok za skúšku (alebo v hotovosti v našom b&c Skúškovom centre) na:

    Číslo účtu: 2921887477
    Kód banky: 1100 (Tatra banka)
    IBAN: SK91 1100 0000 0029 2188 7477
    SWIFT: TATRSKBX
    Variabilný symbol: číslo faktúry
    Do poznámky, prosím, uveďte meno Vášho dieťaťa. 

Zľavnené ceny platia pre registrovaných v b&c Skúškovom a registračnom centre pre British Council v Košiciach. Platné ceny nájdete v CENNÍKU.

6. POZVÁNKA
na skúšku
Dva týždne pred skúškou Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s pozvánkou, ktorá obsahuje všetky dôležité údaje ku skúške (dátum, miesto konania, konkrétne časy). V prípade, že ste takýto e-mail nedostali, prosím, skontrolujte si aj svoj spamový priečinok, alebo je potrebné nás čo najskôr kontaktovať na exam@bcskola.sk. Pri hromadných registráciach bude email zaslaný kontaktnej osobe, ak to nie je dohodnuté ináč.


Certifikát

Certifikát zo skúšky obdržíte do 5 týždňov od samotnej skúšky. Z každej časti skúšky môže získať maximálne päť tzv. "emblémov" - ich počet je hodnotením zvládnutia danej časti skúšky. 

Skúška Počúvanie Čítanie a písanie Ústna skúška
YLE Starters 20 min. 20 min. 5 min.
YLE Movers 28 min. 30 min. 7 min.
YLE Flyers 28 min. 40 min. 9 min.
Počet emblémov max. 5  max. 5  max. 5 
     


 


     
                    

 


Informácie pre kandidátov YLE