AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

KOMPAS+ kurzysú vhodné pre:
- pre evidovaných nezamestnaných na úrade práce, ktorí sú evidovaní na úrade práce a nemôžu si nájsť prácu kvôli úplnej neznalosti cudzieho jazyka (úplní začiatočníci) alebo si nemôžu nájsť prácu kvôli nedostatočnej znalosti cudzieho jazyka, či si len potrebujú zvýšiť aktuálnu jazykovú úroveň. Kurz je hradený úradom práce v plnej výške, pri splnení všetkých podmienok!
- pre neevidovaných na úrade práce a všetkých, ktorí sa chcú cudzí jazyk naučiť v intenzívnom kurze a môžu sa zúčastňovať na výučbe počas pracovenj doby; májú čas a chuť sa nový jazyk naučiť, zlepšiť si vedomosti alebo pripraviť sa na skúšku a môžu sa zúčastňovať na výučbe počas pracovenj doby. Záujemci o kurz, ktorí nie sú evidovaní na úrade práci, si kurz hradia sami v plnej výške. 
   


6 JEDNODUCHÝCH KROKOV K ZÍSKANIU KURZU ZDARMA!
 1. KONTAKTUJTE NÁS A VYBERIEME VÁM VHODNÝ KURZbc@bcskola.sk, +421905855720, Viber / Whatsapp / Messenger. 
    Aby sme zistili Vašu aktuálnu úroveň,  vypracujte si ONLINE ZARAĎOVACÍ TEST:

    TEST z anglického jazyka (ak máte záujem o kurz angličtiny) alebo
    TEST z nemeckého jazyka (ak máte záujem o kurz nemčiny).
 2. VYPLNÍME POTREBNÉ TLAČIVÁ - na počkanie tlačivá spolu vyplníme a potvrdíme Vám žiadosť o kurz. 
 3. ZANESIETE ŽIADOSŤ NA ÚRAD PRÁCE, Staničné námestie 9, Košice, 5.p., najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu!
 4. INFORMUJETE NÁS O VÝSLEDKU SCHVÁLENIA kurzu úradom práce a schválenú žiadosť nám doručíte na prvej hodine.
 5. POTVRDÍME VÁM TERMÍN ZAČIATKU KURZU a rozvrh hodín, buď emailom alebo prostredníctvom sms.
 6. UKONČÍTE KURZ - obdržíte Certifikát o absolvovaní kurzu, Faktúru a Potvrdenie o odochádzke, ktoré zanesiete na úrad práce.
              
  
ZA NAŠE KURZY NIČ NEPLATÍTE, SÚ PLNE HRADENÉ ÚRADOM PRÁCE!
Výučba prebieha:  PREZENČNE / DIŠTANČNE ONLINE / KOMBINOVANOU formou
Kurz
Počet hod. Cena kurzu Dĺžka kurzu
SKUPINOVÉ ONLINE KOMPAS+ kurzy
Anglický jazyk v obchode a administratíve
Anglický jazyk v ekonomickej oblasti
Anglický jazyk pre lekárov a zdravotníkov
Anglický jazyk pre právnikov a advokátov
Anglický jazyk pre IT
Anglický jazyk pre manažérov
112 551,04 €  
Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí s prípravou na medzinárodný certifikát      
Intenzívny individuálny kurz anglického jazyka v obchode a administratíve
alebo v ekonomickej, zdravotníckej, právnickej, technickej a IT oblasti
130 639,60 €  
Anglický / nemecký jazyk / slovenský jazyk pre cudzincov - všeobecný kurz 110 357,50 €  
Nemecký jazyk v obchode a administratíve      
Slovenský jazyk v pracovnom prostredí
(pre cudzincov)
120 590,40 €  
Študenti sú rozdelení do kurzu podľa úrovní: 
Začiatočník A1, Lepší začiatočník A2, Mierne pokročilý B1, Stredne pokročilý B2, Vyššie pokročilý C1

KVALIFIKAČNÉ KURZY
Kľúčové kvalifikačné zručnosti v praxi / Core Skills      
Kľúčové kvalifikačné zručnosti v praxi     
Manažérske zručnosti I.      
Manažérske zručnosti II.      
Osobnostný rozvoj manažéra      
Motivačný a komunikačný tréning      
Prezentačné zručnosti      
Predajné zručnosti      
 
Základy práce s PC, Windows a Office      
Užitočné funkcie Excelu a tvorba kontingenčných tabuliek      


ČO ABSOLVOVANÍM KOMPAS KURZU ZÍSKATE?

Úplní začiatočníci (A1) sa budú vedieť dorozumieť v každodennom živote - predstaviť sa, objednať si jedlo / služby, rezervovať ubytovanie / letenku, nakúpiť, spýtať sa na cestu, požiadať o radu, viesť jednoduchšie dialógy, porozumieť oznamom, pochopiť písanému, či hovorenému textu na jednoduchej úrovni.

Lepší / veční začiatočníci (A2) si doplnia chýbajúce alebo už zabudnuté vedomosti z úrovne A1 získané z minulých rokov, rozšíria si slovnú zásobu, naučia sa istejšie a plynulejšie komunikovať. Zvládnutím učiva na úrovni A2 získajú pevný základ na prechod do vyššej úrovne a zároveň sa zabavenia nálepky "večný začiatočník".

Vyššie úrovne (B1, B2 a C1) si kurzom obnovia zabudnuté, doplnia chýbajúce vedomosti a ozrejmia nejasné učivo a správne používanie gramatických časov na danej úrovni. Absolvovaním odborného kurzu na každej z týchto úrovní si nie len upevníte všeobecnú znalosť cudzieho jazyka na danej vedomostnej úrovni, ale nadobudnete poznatky hlavne pre pracovnú oblast, ako napr. úspešne zvládnutie pracovného pohovoru, špecifická slovná zásoba z pracovnej sféry, či jednanie, prezentácia a komunikácia v práci. Zároveň sú odborné kurzy na týchto úrovniach vedené tak, aby ste obsiahli znalosti a zručnosti na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka, ktorý preukazuje Vaše komplexné vedomosti z jazyka a pri uchádzaní sa o prácu sú zamestnávateľmi veľmi pozitívne hodnotené.

KDE a KEDY PREBIEHA KURZ?
Výučba prebieha v b&c, Južná trieda 2/A, Košice, 7. poschodie (budova Congress hotel Centrum). Hodiny sa konajú prevažne v dopoludňajších hodinách, prípadne v popoludňajších hodinách alebo príležitostne cez víkend.