AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

Jazykové kurzy od b&c

Jazykové kurzy prispôsobujeme požiadavkám našich klientov. V našej ponuke nájdete jazykové kurzy pre deti, mládež, študentov a dospelých. Okrem všeobecného zamerania máte možnosť zvoliť si jazykový kurz so špecializáciou na biznis, marketing, bankovníctvo alebo inú oblasť, či napríklad na prípravu na maturitu alebo prijímacie skúšky na vysokú školu. Rozvrh výučby si klient stanoví na základe svojich možností a časovej dostuposti.
 • jazyk: angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, francúzština, čínština, ruština, poľština, turečtina, japončina, maďarčina, slovenčina pre cudzincov,
 • jedna vyučovacia hodina trvá 45, 60 alebo 90 minút,
 • možnosť individuálnej alebo skupinovej výučby pre firmy aj jednotlivcov,
 • klasická, polointenzívna a intenzívna výučba,
 • kurzy sú rozdelené do semestrov: jarný, letný, zimný alebo celoročné kurzy,
 • rôzne zamerania kurzov: business, IT, bankovníctvo, management, opatrovateľstvo a ďalšie oblasti,
 • vedomostná úroveň študenta sa určí na základe vstupného testu, podľa ktorého je študent zaradený do jednej zo šiestich úrovní Európskeho rámca,
 • na úspešné zvládnutie jednej všeobecnej úrovne je potrebných 80 - 100 vyučovacích hodín.


Zimný semester - 1. september - 31. január

Jarný semester - 1. február - 30. jún 

Letný semester - 1. júl - 31. august

Na aktuálny semester sme pre Vás pripravili nižšie uvedené skupinové kurzy cudzích jazykov pre verejnosť. Kritéria kurzu môžeme prispôsobiť Vašim požiadavkám, prípadne otvoriť nový kurz, ak nám to včas oznámite.

 • K základným cenám sa vzťahuje niektorá z uvedených zliav (zľavy nie je možné kumulovať).
 • Uvedené ceny kurzov sú bez učebných pomôcok. Cenu kurzu je potrebné uhradiť na prvej hodine. Na požiadanie je možné uhradiť sumu aj v splátkach.
 • V malých skupinách je maximálne 5 študentov.
 • Prihlásiť sa môžete telefonicky, prostredníctvom sms, webu alebo emailom (uveďte: meno, tel. číslo, email, jazyk, terajšiu vedomostnú úroveň, prípadne číslo kurzu).
 • Pred začiatkom kurzu obdržia prihlásení študenti potvrdzujúce emaily (na požiadanie sms) o objednanom kurze.

 

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE

SPOLOČNÝ EURÓPSKY RÁMEC je dokument vypracovaný Radou Európy. V praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňovej škály (A1-C2) podľa úrovne ovládania jazyka. Systém definuje kompetenčnú úroveň používateľa jazyka. Predstavuje spoločnú bázu rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európy a podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie, a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti.