AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

Stručný popis jazykových kurzov KOMPAS+


                           
                  

Anglický / nemecký jazyk v obchode a administratíve
Zlepšenie jazykových zručností v písomnej a hovorenej oblasti, dorozumenie sa v rôznych situáciach, nácvik dialógov a výmena informácií; opis pracovných úloh a pracovnej činnosti, zameranie slovnej zásoby na pracovnú oblasť, dohodnutie stretnutia, písanie listov a emailov, telefonická komunikácia, vypracovanie životopisu v anglickom (inom cudzom) jazyku; príprava na pracovný pohovor; gramatické a konverzačné cvičenia; príprava a odprezentovanie vlastnej prezentácie. Kurz je vhodný pre pozície  administratívne, obchodné, marketingové, manažérske atď.  

Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí 
Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa chcú začleniť do pracovného prostredia a získať prácu, kde je podmienkou dobrá znalosť anglického jazyka, minimálne na úrovni B1 a vyššie. Osnovy kurzu sú zamerané na rozširovanie znalostí a ich aplikovanie hlavne v pracovnom prostredí, kde je vyžadovaná plynulá komunikácia v ústnej, či písomnej forme, pokrývajúca všetky formy, t.j. komunikácia, písanie, čítanie a počúvanie. Zamestnávatelia si tieto vedomosti bežne preverujú na prijímacích pohovoroch alebo požadujú preukázanie znalostí získaným certifikátom IELTS. Preto sme tento kurz pripravili tak, aby zahŕňal aj akúsi obdobu prípravného kurzu na medzinárodne uznávaný certifikát IELTS z anglického jazyka aplikovaného v pracovnom prostredí. Od získania certifikátu a konkurenčnej výhody u zamestnávateľa Vás bude deliť už len absolvovanie skúšky. Certifikát preukazuje Vaše jazykové znalosti, takže je uznávaný zamestnávateľmi a ďalšími inštitúciami na Slovensku a aj celosvetovo. Chcete prácu, pracujte na sebe!

Cudzí jazyk pre začiatočníkov A1
Porozumenie jednoduchým každodenným výrazom a vetám a ich použitie v bežnom živote na základnej úrovni; predstavenie seba a iných; tvorba jednoduchých otázok, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod.; odpovedanie na otázky; dorozumenie sa jednoduchým spôsobom; porozumenie pomaly hovorenej konverzácii.

Cudzí jazyk pre lepších začiatočníkov A2

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Cudzí jazyk pre mierne pokročilých B1

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

 

Kurzy a termíny budú dopĺňané priebežne a b&c si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia skupiny termín zrušiť. 
Prihlásením sa do kurzu vyjadrujú účastníci kurzov súhlas so Spracovaním osobných údajov a s Obchodným podmienkami b&c language school a bc škola.