AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

O škole

 

V b&c language school si zakladáme na osobnom prístupe k požiadavkám klientov a obojstrannej spokojnosti, pretože prináša úspech nielen nám, ale predovšetkým Vám, našim študentom. Z tohto dôvodu ponuku b&c služib stále rozširujeme, aby sme Vám mohli ponúknuť komplexné a profesionálne služby. Už nemusíte chodíť na rôzne miesta, my Vám zabezpečíme:

 

KURZY CUDZÍCH JAZYKOV 

 • angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, ruština, francúzstina, polština, maďarčina, čínština, turečtina, japončina, švédčina, fínština a ďalšie,
 • slovenčina pre cudzincov s možnosťou zabezpečenia lektora hovoriaceho rodným jazykom študenta, 
 • jazykové rýchlokurzy so zameraním na pracovné prostredie, pripravujúce budúcich zamestnancov pred nastúpom do zamestnania,
 • príprava na úspešne zvládnutie pracovného pohovoru,
 • príprava na skúšky IELTS, KET, PET, FCE, CAE, YLE a ECL, prijímacie skúšky, maturitné skúšky a pod.,
 • špecificky zamerané kurz podľa požiadaviek klienta,
 • ponuku kurzov nájdete na AKTUÁLNE KURZY
  
KOMPAS+ KURZY hradené ÚRADOM PRÁCE 
 • jazykové kurzy KOMPAS+ sú, pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, hradené úradom práce, takže sú ZDARMA a Vy nič neplatíte,
 • vybete si so širokej ponuky b&c jazykových kurzov angličtiny, nemčiny a ďalších jazykov, počítačových, manažérskych a ďalších zaujímavých kurzov, ktoré Vám zvýšia kvalifikáciu a zvýhodnia Vás pri uchádzaní sa o pracovnú pozíciu.  


SKÚŠKOVÉ a REGISTRAČNÉ CENTRUM pre British Council na IELTS, YLE, FCE, CAE ..
 

 • úspešné a nápomocné prípravné kurzy na medzinárodne uznávaný certifikát IELTS, ktorý testuje jazykové znalosti z anglického jazyka a je požadovaný organizáciami či školami za účelom pracovného či študijného pobytu v zahraničí, prípadne ho požadujú ambasády, ak sa rozhodnete v zahraničí žiť,
 • prípravné kurzy na Cambridge kúšky YLE pre žiakov základných škôl,
 • prípravné kurzy a skúšky na FCE, CAE, CPE a ďalšie,
 • b&c je registračným centrom British Council, takže u nás môžete absolvovať prípravný kurz a aj samotnú skúšku. 
 

                

 

SKÚŠKOVÉ a REGISTRAČNÉ CENTRUM pre skúšky ECL
 • jediný jazykový testovací systém v Európskej únii, ktorý ponúka testovanie v 15 rôznych jazykoch: slovenčina, bulharčina, chorváčtina, čestina, angličtina, francúzština, nemčina, hebrejčina, maďarčina, taliančina, poľština, rumunčina, ruština, srbčtina a španielčina,
 • ECL skúšky sa robia v 26 krajinách a taktiež v našom Skúškovom a registračnom centre v Košiciach,
 • na jednotlivé skúšky Vás u nás radi pripravíme. 

                                                                 


 
 TESTOVANIE ZAMESTNANCOV
 • objektívne a rýchle otestovanie jazykových vedomostí nových zamestnancov prijímaných do pracovného pomeru alebo preverenie študijného progresu aktuálnych zamestnancov,
 • test bol vyvinutý špecialistami vo Veľkej Británii a objektívne posudzuje aktuálnu úroveň vedomostí z anglického jazyka,
 • vykonáva sa online a vo všetkých štyroch oblastiach: hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie,
 • nový a rýchly spôsob testovania Vám umožní obdržať výsledok už za 30 min.
 • objednajte sa u nás na APTIS testovanie v našom b&c centre v Košiciach.

 
 


 
JAZYKOVÉ POBYTY NA MALTE
 • kurz angličtiny na jazykovom pobyte na Malte trvajúci od jedného týždňa až niekoľko mesiacov, prípadne v iných destináciach,

 PREKLADATEĽSKÉ A TLMOČNÍCKE SLUŽBY
 • prekladateľské a tlmočnícke služby zo slovenčiny do cudzích jazykov a naopak (obyčajné aj úradné preklady) a korektúry textov,
 • prípravné kurzy na medzinárodne uznávané skúšky aj z ďalších jazykov

ODBORNE ZAMERANÉ KURZY
 • odborné kurzy a školenia so zameraním na manažment, medicínu, osobnostný rozvoj, marketing, ľudské zdroje, administratívu, výpočtovú techniku, komunikačný a motivačný tréning, odborné a jazykové kurzy napr. pre zváračov, pomocný personál, obsluhujúcich pracovníkov CNC strojov, murárov, ošetrujúci personál atď.
 

PREDAJ CUDZOJAZYČNEJ LITERATÚRY
 • učebné materiály,
 • slovníky, 
 • cudzojazyčná beletriu prispôsobenú jazykovej úrovni pre mládež a dospelých a pod.


 
TÉMATICKÉ KURZY
 • výučba cudzieho jazyka pre deti hravou formou doplnená o kreatívnu činnosť,
 • kreatívne kurzy zamerané na rôzne témy, plné inšpirácií a vlastnoručne vyrobených diel, ktoré Vás príjemne potešia
 

PRENÁJOM ŠKOLIACICH MIESTNOSTÍ 
 • naše školiace miestnosti sú moderne zariadené a technicky vybavené; v každej sa nachádza veľkoplošná popisovateľná a projekčná stena, samostatný stôl so stoličkou, projektor a klimaizácia;
 • miestnosti sú vhodné na rôzne skúšky, školenia, prezentácie, stretnutia, s možnosťou zabezpečenia pitného režimu a občerstvenia,
 • nachádzame sa v samotnom centre mesta s možnosťou školenia sa, parkovania, ubytovania a stravovania na jednom mieste.
 • viac info na www.skoliacamiestnostkosice.sk.
 

 


 

 

Náš cieľ:

 • naučiť Vás komunikovať v cudzom jazyku - potešenie z Vášho úspechu,
 • uspokojovať Vaše potreby a požiadavky - prispôsobenie kurzu individuálnym potrebám a želaniam Vás ako jednotlivca,
 • Vaša dlhodobá spokojnosť - budovanie dobrých vzťahov,
 • zaujímavo a systematicky vedená výučba profesionálnym a priateľským prístupom lektorov  v príjemnej atmosfére - plnohodnotne strávený Váš čas,
 • Vaša prirodzená schopnosť komunikovať bez zábran -  upevňovanie Vášho sebavedomia,
 • zvyšovanie kvality našich služieb - šetrenie Vášho času a financií,
 • využívanie Vašich nadobudnutých vedomostí v b&c language school v bežnom živote, škole, práci, na dovolenke a všad inde - správna investícia do Vášho vzdelania.

 


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY b&c language school

 

Aktuálna ponuka jazykových kurzov

Preklady dokumentov, vysvedčení, certifikátov atď. (úradné aj neúradné)

KOMPAS+ /RE-PAS kurzy hradené úradom práce

Prípravné kurzy na skúšky IELTS, FCE, CAE a YLE

Skúšky IELTS a Cambridge
skúšky v b&c v Košiciach

Slovak for Foreigners
Slovenčina pre cudzincov

Kurzy pre žiakov ZŠ a SŠ

KOMPAS+ /RE-PAS kurzy

 

Organizácia kurzu