AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

Pokyny k IELTS skúškeINFO K ONLINE REGISTRÁCII

Vyššie uvedený link "Registrácia na IELTS skúšku" Vás prelinkuje na stránku registrácie. V tabuľke si zvolíte termín skúšky: Február 2019, miesto: Košice a modul: academic alebo general. Po stlačení na Find sa Vám ukáže tabuľka s termínom skúšky napr. 09.02.2019 a cez Apply sa dostanete na podmienky skúšky. Odkliknutie prehlásenia v prihláške znamená, že ste si prečítali a súhlasíte so spomínanými podmienkami, a že ich budete záväzne dodržiavať. Po stlačení na Continue sa dostanete k samotnej prihláške na skúšku.

INFO K PRIHLÁŠKE
V prihláške vyplníte osobné údaje, identifikačný doklad, adresu, zamestnanie, dôvod absolvovania skúšky, dosiahnuté vzdelanie, koľko rokov a kde ste študovali anglický jazyk; naskenujete Váš identifikačný doklad (občiansky preukaz / cestovný pas) - musí to byť farebný sken, formát JPEG, GIF alebo PNG; rozmer menší ako 1600x1600 pixelov a veľkosť max. 1,5 MB; ak máte zdravotné postihnutie, nezabudnite zakliknúť YES a uviesť aké a ak máte záujem zaslať ďalší certifikát nejakej inštitúcii (napr. škola či univerzita, na ktorú sa hlásite alebo zamestnávateľ), tak nezabudnite zakliknúť YES. Následne prebehne registrácia na Vami zvolenú skúšku.

PODMIENKY REGISTRÁCIE
Podmienky registrácie, ktoré odsúhlasujete aj v rámci registrácie, sú zahrnuté aj v Pokyny pre IELTS kandidátov (v angličtine) a obsahujú dôležité informácie o priebehu dňa skúšky; pomôckach, ktoré si môžete zobrať so sebou do testovacej miestnosti; pravidlách, ktoré musíte v ten deň dodržiavať; inštrukcie ku skúške IELTS; informácie o priebehu a o skončení skúšky; podmienky pre stornovanie; zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi a elektronickými zariadeniami.

FOTOGRAFOVANIE
Za účelom overenia identity a v rámci špeciálnych opatrení a prechodu na nový bezpečnostný overovací systém bude každý kandidát odfotografovaný v deň testu. Kandidáti, ktorí nosia okuliare, budú požiadaní ich pred fotením dať dole. Fotografia bude súčasťou certifikátu tzv. Test Report Form. Nezabudnite si preto prečítať inštrukcie týkajúce sa fotografovania v deň Vašej skúšky, ktoré automaticky dostanete po registrácii na IELTS test.Poplatok
 za IELTS skúšku

ZMENA od 1.1.2020
!
Poplatok za IELTS skúšku sa zvýšil na 210 EUR. Platí sa najneskôr do 5 dní po registrácii na skúšku a na základe pokynov, ktoré po registrácii obdržíte.
Kandidáti zaregistrovaní cez b&c Skúškové a registračné centrum si môžu uplatniť zľavnenú sumu 205 EUR za IELTS skúšku, ak splnia Podmienky ZĽAVYV deň skúšky

KEDY? 
Skúška začína o 9:00 hod. Všetky dôležité informácie týkajúce sa registrácii v deň skúšky obdržíte v zaslanej pozvánke, preto sledujte svoju emailovú schránku. Na skúšku sa treba dostaviť včas. Ak dôjdete po začatí písomného testu, tak skúšku nebudete môcť absolvovať!
AKÝ DOKLAD? 
Nezabudnite doniesť identifikačný doklad (občiansky preukaz / pas). Dôležité je mať pri sebe ten doklad, ktorým ste sa na skúšku registrovali. Ak ho nebudete so sebou mať, skúšky sa nebudete môcť zúčastniť.
PREČO FOTO? 
Všetci kandidáti sa budú pred skúškou fotografovať z bezpečnostných dôvodov a za účelom overenia identity. Fotografia bude na Test Report Form. Účastníci mladší, ako 18 r. potrebujú mať podpísaný súhlas na fotografovanie od zákonného zástupcu.
ČO SMIEM? 
Do testovacej miestnosti si môžete so sebou vziať len identifikačný doklad, pero, ceruzku, gumu a vodu v priehľadnej fľasi bez etikety.
ČO S OSOBNÝMI VECAMI? 
Pre kandidátov a ich osobné veci je pripravená miestnosť, kde si môžete nechať svoje osobné veci. Miestnosť je počas celého trvania testu zamknutá. b&c nezodpovedá za stratu alebo poškodenie Vašich osobných vecí, preto Vám odporúčame, aby ste si vaše cenné veci ako mobilné telefóny a počítače nechali doma.