AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

IELTS skúška

IELTS (The International English Language Testing System) je všeobecne uznávaná a najpopulárnejšia medzinárodná skúška na celom svete, ktorá hodnotí znalosti anglického jazyka v štyroch sekciách: počúvanie, čítanie, písanie a konverzácia.

IELTS zisťuje, či kandidát má požadované zručnosti na štúdium v anglickom jazyku alebo na prácu v anglickom prostredí. Úspešné zvládnutie skúšky je predpokladom na získanie vyššieho vzdelania v anglicky hovoriacich krajinách, teda na univerzitách, odborných školách TAFE (Technical and Further Education), stredných školách a na ďalších verejných a súkromných vzdelávacích zariadenia. Uprednostňujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande, Kanade a Južnej Afrike. Skúška postupne získava väčšie uplatnenie aj v USA. 

Existujú dva typy náročnosti tejto skúšky - Academic Module a General Module.  Oba moduly sa líšia iba v sekciách Písanie a Čítanie.
  • Academic Module (Akademický) je určený pre tých, ktorých cieľom je študovať na vysokej škole, alebo pokračovať v postgraduálnom štúdiu v anglicky hovoriacich krajinách. Prijatie na vysokoškolské a postgraduálne štúdium závisí od výsledkov získaných v tomto module.
  • General Module (Všeobecný) netestuje celý rozsah jazykových znalostí, kladie dôraz na základné dorozumievacie schopnosti. Je určený tým, ktorí sa chcú v anglicky hovoriacich krajinách vzdelávať inak než na vysokej škole (stredné školy, vzdelávacie programy, profesné kurzy apod.), a pre tých, čo majú záujem v týchto krajinách získať pracovné skúsenosti. Takisto slúži pre imigračné účely (Permanent Residency/Trvalý pobyt) do Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. 
  
Registrácia na IELTS skúšku 

Naše b&c Skúškové a registračné centrum Vám pri splnení Podmienok ZĽAVY pri registrácii ponúka zľavnenú cenu IELTS skúšky.

Registrácia so ZĽAVOU na skúšku za cenu 203 EUR.

ONLINE Registration
 na skúšku za cenu 209 EUR.