AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

Kurzy pre žiakov základných škôl

 Ponuku kurzov nájdete na Aktuálna ponuka kurzov. Ak Vám uvedený rozvrh nevyhovuje, dajte nám včas vedieť a kurz prispôsobíme.

 

 

 

Výučba prebieha v priestoroch b&c language school na Južnej triede 2/A, Košice, 7. poschodie (podnikateľská časť Hotela Centrum).

Parkovanie zdarma v Auparku, ktorý sa nachádza hneď vedľa Hotela Centrum.

 

Jazykový kurz je zameraný na zopakovanie prebratého učiva, vypracovanie domácich úloh, doplnený o praktické použitie jazyka a obohatený o doplňujúce učivo. Uvedený kurz sa otvorí len po naplnení dostatočného počtu záujemcov, t.j. min 8 študentov. Po ukončení dostanú študenti b&c certifikát.

 

Príprava na Bilinguálne gymnázia pre 5. ročník je doučovanie a príprava z matematiky a slovenského jazyka tak, aby žiak zvládol príjímacie skúšky. Optimálny počet hodín na takúto prípravu je cca 45 hodín. Kurz s nižším počtom je len rýchloprípravou. Preto odporúčame rodičom, aby nás kontaktovali v dostatočnom predstihu.

 

Príprava na TESTOVANIE 9 je príprava žiaka na úspešné zvládnutie Monitoru 9. Pri jeho zvládnutí nad 90% získa žiak výhodu a nemusí robiť prijímacie skúšky na strednú škou či gymnázium. Našim cieľom je práve príprava na dosiahnutie úspešnosti nad 90%. Žiak by takúto prípravu mal zvládnuť za 48 hodín z jedného predmetu. Samozrejme, že dosiahnutie žiadaného cieľa záleží aj doterajších študijných výsledkov a prístupe na hodinách prípravy. Skupiny sú malé, preto je na hodichách väčšia interakcia žiaka a lektora.

 


AKO SA PRIHLÁSIŤ?

V prípade záujmu nám prosím zašlite email s textom na bc@bcskola.sk:

Máme záujem o kurz ...(jazyk) pre našu dcéru/syna ....(meno a priezvisko), ktorý/á na navštevuje .... ročník na Základnej škole .....(názov/adresa). Prosíme o uvedenie kontaktných údajov otca/matky, t.j. telefonický kontakt, adresu prip. email a taktiež deň a čas, ktorý Vám na kurz najviac vyhovuje.

Po obdržaní Vášho emailu Vás budeme kontaktovať.

Ak viete o ďalších spolužiakoch, ktorí by mali záujem o uvedený kurz, tak prosíme uviesť meno a priezvisko, prípadne mobilné číslo alebo email.