AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

Stručný popis kvalifikačných kurzov KOMPAS+

        
                                                 

Kľúčové kvalifikačné zručnosti v praxi / Core Skills
Kľúčové zručnosti sú v dnešnej dobe čoraz viac požadovanou súčasťou požiadaviek zamestnávateľa na uchádzačov o zamestnanie. Tento kurz je zameraný práve na vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre výkon povolania a ktoré nie sú predmetom školského vzdelávania. Čo absolvovaním kurzu získate? Schopnosť pracovať s ľuďmi a v tíme; komunikovať, preberať zodpovednosť a riešiť problémy; kooperovať, odôvodňovať a hodnotiť. Kreativita, samostatnosť, výkonnosť a schopnosť učiť sa je taktiež obsahom kurzu. Time management a stres management neoddeliteľnou súčasťou zručností v praxi. Časť školenia v Core skills je v anglickom jazyku.

Manažérske zručnosti v praxi I.

Počítačový kurz Základy práce s PC, Windows a Office

Pre každého, kto sa chce naučiť základy práce s počítačom a prácu s internetom. Náplň kurzu: ovládanie operačného systému Windows, Ofiice Word, Excel, PowerPoint, panel úloh, práca s oknami, súbormi, multimédiami, surfovanie na internete, využívane vyhľadávačov, prijímanie a odosielanie emailov, pripojenie tlačiarne alebo práca so súbormi. 

Počítačový kurz MS Office I.

Súčasťou tohto balíka sú začiatočnícke kurzy programov MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte vytvárať dokumenty, základnú prácu s tabuľkami ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office pre začiatočníkov, obsahuje tento balík aj začiatočnícky kurz práce s PC. V rámci neho sa naučíte ovládať operačný systém Windows. Osvojíte si prácu so súbormi, multimédiami a tiež vás naučíme, ako sa správne starať o počítač.

Počítačový kurz MS Office II.

Tento kurz je ideálny pre každého, kto je nezamestnaný a chce si zlepšiť svoje zručnosti v kancelárskych programoch MS Office II., v rámci ktorého si osvojíte triedenie e-mailov, automatické odpovede, hromadné odosielanie ako aj využívanie e-mailových šablón. V rámci kurzov MS Word II. mierne pokročilý  si osvojíte širšie možnosti formátovania a prácu s motívmi. V Exceli II. zasa zvládnete využívanie pokročilých funkcií tabuliek a grafov. Naučíme vás tiež, ako vytvárať v PowerPointe ešte pútavejšie prezentácie. 

Počítačový kurz MS Office a odborná terminológia v anglickom jazyku

Obsahom kurzu sú programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte pracovať s dokumentami, súbormi, tabuľkami, multimédiami, ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office obsahuje tento kurz aj začiatočnícky kurz práce s PC a ovládanie operačný systém Windows. Kurz obsahuje aj konverzáciu a odbornú terminológiu v anglickom jazyku súvisiacej s prácou na PC a dokumentami. Taktiež odprezentovanie pripravenej prezentácie v PowerPointe v slovenskom aj anglickom jazyku.


Kurzy a termíny budú dopĺňané priebežne a b&c si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia skupiny termín zrušiť. 
Prihlásením sa do kurzu vyjadrujú účastníci kurzov súhlas so Spracovaním osobných údajov a s Obchodným podmienkami b&c language school a bc škola.