AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

KOMPAS+ kurzy

 

S projektom KOMPAS+ môžete absolvovať kompenzačný kurz ponúkaný našou jazykovou školou úplne ZDARMA a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Dôležité informácie a kroky nájdete v tejto schéme AKO POSTUPOVAŤ S KOMPAS+, aj v pokynoch pre uchádzača o zamestnanie. 


POSTUP pri KOMPAS+ kurze: 

1. Vyberiete si kurz z našej ponuky alebo sa informujte o ďalších kurzoch.
2. Vyplníme Vám tlačivo Časť B.
Kontaktujte nás a dohodnite si termín osobného vyzdvihnutia vyplneného tlačiva Časť B alebo nám zašlite vyplnenú Čast A na bc@bcskola.sk a vyplnenú Časť B Vám zašleme poštou na Vašu adresu (príp. uveďte korešpondenčnú adresu, ak je iná, ako trvalé bydlisko). 
3. Vyplníte si tlačivo Časť A a Čestné vyhlásenie. 
Potrebné tlačivá a informácie nájdete tu: KOMPAS+.
4. Všetky tlačivá odovzdáte na úrade práce najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom rekvalifikačného kurzu!

5. Informujte nás o výsledku schválenia Vašej požiadavky
 a po schválení kurzu nám doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie a Potvrdenie o dochádzke, ktoré Vám vydá úrad práce + súhlas s Obchodnými podmienky b&c, ktoré obdržíte u nás.
6. Nastúpite do b&c na jazykový kurz KOMPAS - 
je dôležité, aby ste boli evidovaní na UPSVaR počas celého trvania kurzu. 
7. Ukončíte kurz -
 obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu, faktúru a potvrdenie o dochádzke, ktoré zanesiete na úrad práce po ukončení kurzu.POSTUP pri KOMPASS kurze: 

1. Vyberiete si kurz z našej ponuky. Platia rovnaké termíny, ako u Kompas + kurzov alebo sa včas informujte o ďalších možných termínoch kurzov. 
2.
 Kontaktujte nás emailom na bc@bcskola.sk a napíšte nám, o aký kurz máte záujem. Prípadne si dohodnite termín osobného stretnutia.  
3. Vyplníte vstupný test
, ak máte záujem o anglický alebo nemecký jazyk. 
4. Obdržíte výsledok vstupného testu, ktorý určí Vašu úroveň po gramatickej stránke. 

5.
Do kurzu sa prihláste aspoň 3 týždne pred začiatkom kurzu! 
6. Kurz Vám potvrdíme 
po naplnení min. počtu záujemcov v skupine.
7. Uhradíte poplatok 150 Eur za 90 hodinový jazykový kurz. 
7. Nastúpite do b&c na jazykový kurz KOMPASS. 
Výučba prebieha prevažne v ranných a obedňajších hodinách na dennej báze, preto je kurz vhodný pre evidovaných na úrade práce a nezamestnané osoby.  
7. Ukončíte kurz -
 obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu. 
Jazyk Rekvalifikačné kurzy KOMPAS+ Počet hod. Termíny Cena kurzu

KOMPAS+

KOMPASS

NOVÉ termíny KOMPAS+ kurzov na MÁJ 2019
 Požiadavku je potrebné podať na úrade práce najneskôr 15 dní pred začiatkom kurzu, preto nás kontaktujte včas! 
1. termín - začiatok: 13.05.19, koniec: 28.06.19
2. termín - začiatok: 20.05.19, koniec: 12.06.19
3. termín - začiatok: 27.05.19, koniec: 28.06.19

ANG Anglický jazyk pre začiatočníkov A1 120 1. / 2. / 3. 390,00 € 0 €  
ANG Anglický jazyk pre lepších začiatočníkov A2 120 1. / 2. / 3. 390,00 € 0 €  
ANG Anglický jazyk pre mierne pokročilých B1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
ANG Anglický jazyk pre stredne pokročilých B2  120  1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
ANG Anglický jazyk pre vyššie pokročilých C1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
ANG Anglický jazyk v obchode a administratíve  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 € 360 €
ANG Anglický jazyk v obchode a administratíve 90 1. / 2. / 3. 441,00 € 0 € 300 €
ANG Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí  80 1. / 2. / 3. 392,00 €  0 €  
ANG Anglický jazyk pre opatrovateľky  70    343,00 €  0 €  
ANG Anglický jazyk pre robotnícke profesie  70    343,00 €  0 €  
NEM  Nemecký jazyk pre začiatočníkov A1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
NEM Nemecký jazyk pre lepších začiatočníkov A2  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
NEM Nemecký jazyk pre mierne pokročilých B1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
NEM Nemecký jazyk pre stredne pokročilých B2  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €  
NEM Nemecký jazyk v obchode a administratíve   120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 € 360 €
NEM Nemecký jazyk v obchode a administratíve 90 1. / 2. / 3. 441,00 € 0 € 300 €
NEM Nemecký jazyk pre robotnícke profesie  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €  
NEM Nemecký jazyk pre opatrovateľky  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €  
NEM Nemeckého jazyka so zameraním na pracovné prostredie  80 1. / 2. / 3.  392,00 €  0 €  
SLOV Slovenský jazyk pre začiatočníkov A1  120    390,00 €  0 €  
SPAN Španielsky jazyk pre začiatočníkov A1  120    390,00 €  0 €  
TAL Taliansky jazyk v obchode a administratíve  120    588,00 €  0 €  
RUS Ruský jazyk v obchode a administratíve  120    588,00 €  0 €  
POC O Počítačový kurz: Základy práce s PC, Windows a Office   40    224,00 €  0 €  
POC E Počítačový kurz: Užitočné funkcie Excelu a tvorba kontingenčných tabuliek. 30 1. / 2. / 3. 168,00 € 0 €  

 

Kurzy budeme priebežne dopĺňať a prispôsobovať rozvrh podľa požiadaviek!

     

Popis kurzov

Cudzí jazyk pre začiatočníkov A1

Porozumenie jednoduchým každodenným výrazom a vetám a ich použitie v bežnom živote na základnej úrovni; predstavenie seba a iných; tvorba jednoduchých otázok, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod.; odpovedanie na otázky; dorozumenie sa jednoduchým spôsobom; porozumenie pomaly hovorenej konverzácii 

Cudzí jazyk pre lepších začiatočníkov A2

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Cudzí jazyk pre mierne pokročilých B1

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Kurz cudzieho jazyka v obchode a administratíve

Zlepšenie jazykových zručností v písomnej a hovorenej oblasti, dorozumenie sa v rôznych situáciach, nácvik dialógov a výmena informácií; opis pracovných úloh a pracovnej činnosti, zameranie slovnej zásoby na pracovnú oblasť, dohodnutie stretnutia, písanie listov a emailov, telefonická komunikácia, vypracovanie životopisu v anglickom (inom cudzom) jazyku; príprava na pracovný pohovor; gramatické a konverzačné cvičenia; príprava a odprezentovanie vlastnej prezentácie. Kurz je vhodný pre pozície manažérske, administratívne, obchodné, marketingové atď.  

Kurz cudzieho jazyka pre robotnícke profesie 

Kurz zameraný na praktické používanie slovnej zásoby v bežnom i pracovnom živote, t.j. dorozumievanie sa v hovorovej a jednoduché  písomnej komunikácii; vybavenie jednoduchých telefonátov; nácvik dialógov; porozumenie pracovných pokynov; vyjadrenie myšlienok; jednoduchá príprava na pracovný pohovor; konverzačné cvičenia; 

Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí  
Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa chcú začleniť do pracovného prostredia a získať prácu, kde je podmienkou dobrá znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 a vyššie. Osnovy kurzu sú zamerané na rozširovanie znalostí a ich aplikovanie hlavne v pracovnom prostredí, kde je vyžadovaná plynulá komunikácia v ústnej, či písomnej forme, pokrývajúca všetky formy, t.j. komunikácia, písanie, čítanie a počúvanie. Zamestnávatelia si tieto vedomosti bežne preverujú na prijímacích pohovoroch alebo požadujú preukázanie znalostí získaným certifikátom IELTS. Preto sme tento kurz pripravili tak, aby zahŕňal aj akúsi obdobu prípravného kurzu na medzinárodne uznávaný certifikát IELTS z anglického jazyka aplikovaného v pracovnom prostredí. Od získania certifikátu a konkurenčnej výhody u zamestnávateľa Vás bude deliť už len absolvovanie skúšky. Certifikát preukazuje Vaše jazykové znalosti, takže je uznávaný zamestnávateľmi a ďalšími inštitúciami na Slovensku a aj celosvetovo. Chcete prácu, pracujte na sebe! 

Počítačový kurz Základy práce s PC, Windows a Office

Pre každého, kto sa chce naučiť základy práce s počítačom a prácu s internetom. Náplň kurzu: ovládanie operačného systému Windows, Ofiice Word, Excel, PowerPoint, panel úloh, práca s oknami, súbormi, multimédiami, surfovanie na internete, využívane vyhľadávačov, prijímanie a odosielanie emailov, pripojenie tlačiarne alebo práca so súbormi. 

Počítačový kurz MS Office I.

Súčasťou tohto balíka sú začiatočnícke kurzy programov MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte vytvárať dokumenty, základnú prácu s tabuľkami ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office pre začiatočníkov, obsahuje tento balík aj začiatočnícky kurz práce s PC. V rámci neho sa naučíte ovládať operačný systém Windows. Osvojíte si prácu so súbormi, multimédiami a tiež vás naučíme, ako sa správne starať o počítač.

Počítačový kurz MS Office II.

Tento kurz je ideálny pre každého, kto je nezamestnaný a chce si zlepšiť svoje zručnosti v kancelárskych programoch MS Office II., v rámci ktorého si osvojíte triedenie e-mailov, automatické odpovede, hromadné odosielanie ako aj využívanie e-mailových šablón. V rámci kurzov MS Word II. mierne pokročilý  si osvojíte širšie možnosti formátovania a prácu s motívmi. V Exceli II. zasa zvládnete využívanie pokročilých funkcií tabuliek a grafov. Naučíme vás tiež, ako vytvárať v PowerPointe ešte pútavejšie prezentácie. 

Počítačový kurz MS Office a odborná terminológia v anglickom jazyku

Obsahom kurzu sú programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte pracovať s dokumentami, súbormi, tabuľkami, multimédiami, ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office obsahuje tento kurz aj začiatočnícky kurz práce s PC a ovládanie operačný systém Windows. Kurz obsahuje aj konverzáciu a odbornú terminológiu v anglickom jazyku súvisiacej s prácou na PC a dokumentami. Taktiež odprezentovanie pripravenej prezentácie v PowerPointe v slovenskom aj anglickom jazyku.

Rozvrhy budú dopĺňané priebežne a b&c si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia skupiny termín zrušiť. 
Prihlásením sa do kurzu vyjadrujú účastníci kurzov súhlas so Spracovaním osobných údajov a s Obchodným podmienkami b&c language school a bc škola.