AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

KOMPAS+ kurzy

 

S projektom KOMPAS+ môžete absolvovať kompenzačný kurz ponúkaný našou jazykovou školou úplne ZDARMA a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Dôležité informácie a kroky nájdete v tejto schéme AKO POSTUPOVAŤ S KOMPAS+, aj v pokynoch pre uchádzača o zamestnanie. 


POSTUP pri KOMPAS+ kurze: 

1. Vyberiete si kurz z našej ponuky alebo sa informujte o ďalších kurzoch.
2. Vyplníme Vám tlačivo Časť B.
Kontaktujte nás a dohodnite si termín osobného vyzdvihnutia vyplneného tlačiva Časť B alebo nám zašlite vyplnenú Čast A na bc@bcskola.sk a vyplnenú Časť B Vám zašleme poštou na Vašu adresu (príp. uveďte korešpondenčnú adresu, ak je iná, ako trvalé bydlisko). 
3. Vyplníte si tlačivo Časť A a Čestné vyhlásenie. 
Potrebné tlačivá a informácie nájdete tu: KOMPAS+.
4. Všetky tlačivá odovzdáte na úrade práce najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom rekvalifikačného kurzu!

5. Informujte nás o výsledku schválenia Vašej požiadavky
 a po schválení kurzu nám doručíte Potvrdenie o príspevku pre poskytovateľa rekvalifikácie a Potvrdenie o dochádzke, ktoré Vám vydá úrad práce + súhlas s Obchodnými podmienky b&c, ktoré obdržíte u nás.
6. Nastúpite do b&c na jazykový kurz KOMPAS - 
je dôležité, aby ste boli evidovaní na UPSVaR počas celého trvania kurzu. 
7. Ukončíte kurz -
 obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu, faktúru a potvrdenie o dochádzke, ktoré zanesiete na úrad práce po ukončení kurzu.

 
Jazyk Rekvalifikačné kurzy KOMPAS+ Počet hod. Termíny Cena kurzu

KOMPAS+

NOVÉ termíny KOMPAS+ kurzov na FEBRUÁR - MAREC 2019
 Požiadavku je potrebné podať na úrade práce najneskôr 15 dní pred začiatkom kurzu, preto nás kontaktujte včas! 
1. termín - začiatok: 13.02.19, koniec: 25.03.19
2. termín - začiatok: 25.02.19, koniec: 05.04.19
3. termín - začiatok: 07.03.19, koniec: 17.04.19
4. termín - začiatok: 18.03.19, koniec: 30.04.19

ANG Anglický jazyk pre začiatočníkov A1 120 1. / 2. / 3. 390,00 € 0 €
ANG Anglický jazyk pre lepších začiatočníkov A2 120 1. / 2. / 3. 390,00 € 0 €
ANG Anglický jazyk pre mierne pokročilých B1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk pre stredne pokročilých B2  120  1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk pre vyššie pokročilých C1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk v obchode a administratíve  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk v obchode a administratíve 90 1. / 2. / 3. 441,00 € 0 €
ANG  Anglický jazyk so zameraním na pracovné prostredie  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk pre robotnícke profesie   120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk pre opatrovateľky  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
ANG Anglický jazyk so zameraním na pracovné prostredie  90 1. / 2. / 3.  441,00 €  0 €
NEM  Nemecký jazyk pre začiatočníkov A1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk pre lepších začiatočníkov A2  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk pre mierne pokročilých B1  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk pre stredne pokročilých B2  120 1. / 2. / 3.  390,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk v obchode a administratíve   120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk v obchode a administratíve 90 1. / 2. / 3. 441,00 € 0 €
NEM Nemecký jazykso zameraním na pracovné prostredie  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk pre opatrovateľky  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
NEM Nemecký jazyk pre robotnícke profesie  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
NEM Nemeckého jazyka so zameraním na pracovné prostredie  90 1. / 2. / 3.  441,00 €  0 €
SLOV Slovenský jazyk pre začiatočníkov A1  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
SPAN Španielsky jazyk pre začiatočníkov A1  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
TAL Taliansky jazyk v obchode a administratíve  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
RUS Ruský jazyk v obchode a administratíve  120 1. / 2. / 3.  588,00 €  0 €
POC O Počítačový kurz: Základy práce s PC, Windows a Office   40 1. / 2. / 3.  224,00 €  0 €
POC E Počítačový kurz: Užitočné funkcie Excelu a tvorba kontingenčných tabuliek. 30 1. / 2. / 3. 168,00 € 0 €

 

Kurzy budeme priebežne dopĺňať a prispôsobovať rozvrh podľa požiadavky!

     

Popis kurzov

Cudzí jazyk pre začiatočníkov A1

Porozumenie jednoduchým každodenným výrazom a vetám a ich použitie v bežnom živote na základnej úrovni; predstavenie seba a iných; tvorba jednoduchých otázok, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod.; odpovedanie na otázky; dorozumenie sa jednoduchým spôsobom; porozumenie pomaly hovorenej konverzácii 

Cudzí jazyk pre lepších začiatočníkov A2

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Cudzí jazyk pre mierne pokročilých B1

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Kurz cudzieho jazyka v obchode a administratíve

Zlepšenie jazykových zručností v písomnej a hovorenej oblasti, dorozumenie sa v rôznych situáciach, nácvik dialógov a výmena informácií; opis pracovných úloh a pracovnej činnosti, zameranie slovnej zásoby na pracovnú oblasť, dohodnutie stretnutia, písanie listov a emailov, telefonická komunikácia, vypracovanie životopisu v anglickom (inom cudzom) jazyku; príprava na pracovný pohovor; gramatické a konverzačné cvičenia; príprava a odprezentovanie vlastnej prezentácie.

Intenzívny konverzačný kurz cudzieho jazyka so zameraním na pracovné prostredie

Používanie odbornej slovnej zásoby zo sféry ekonomickej, administratívnej, výrobnej, obchodnej, manažérskej, technickej, zdravotníckej – podľa zamerania študentov; zvyšovanie jazykových zručností, telefonická komunikácia; nácvik dialógov; vypracovanie životopisu v cudzom jazyku; príprava na pracovný pohovor; gramatické a konverzačné cvičenia; vypracovanie prezentácie a jej predstavenie.

Cudzí jazyk v obchode a administratíve

Zlepšenie jazykových zručností v písomnej a hovorenej oblasti, dorozumenie sa v rôznych situáciach, nácvik dialógov a výmena informácií; opis pracovných úloh a pracovnej činnosti, zameranie slovnej zásoby na pracovnú oblasť, dohodnutie stretnutia, písanie listov a emailov, telefonická komunikácia, vypracovanie životopisu v anglickom (inom cudzom) jazyku; príprava na pracovný pohovor; gramatické a konverzačné cvičenia; príprava a odprezentovanie vlastnej prezentácie.

Počítačový kurz Základy práce s PC, Windows a Office

Pre každého, kto sa chce naučiť základy práce s počítačom a prácu s internetom. Náplň kurzu: ovládanie operačného systému Windows, Ofiice Word, Excel, PowerPoint, panel úloh, práca s oknami, súbormi, multimédiami, surfovanie na internete, využívane vyhľadávačov, prijímanie a odosielanie emailov, pripojenie tlačiarne alebo práca so súbormi. 

Anglický jazyk so zameraním na skúšku IELTS 

Kurz je vhodný hlavne pre absolventov stredných škôl, ktorí už teraz rozmýšľajú nad svojou budúcnosťou a vďaka medzinárodne uznávanému IELTS certifikátu získajú konkurenčnú výhodu pri ďalšom štúdiu, či pracovnom uplatnení sa v budúcom zamestnaní. tento kurz je forma rozšíreného PRÍPRAVNÉHO kurzu preplácaného úradom práce cez príspevok na rekvalifikačný kurz RE-PAS. Súčasťou tohto kurzu je aj Reálna PREDSKÚŠKA na skúšku IELTS.

Počítačový kurz MS Office I.

Súčasťou tohto balíka sú začiatočnícke kurzy programov MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte vytvárať dokumenty, základnú prácu s tabuľkami ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office pre začiatočníkov, obsahuje tento balík aj začiatočnícky kurz práce s PC. V rámci neho sa naučíte ovládať operačný systém Windows. Osvojíte si prácu so súbormi, multimédiami a tiež vás naučíme, ako sa správne starať o počítač.

Počítačový kurz MS Office II.

Tento kurz je ideálny pre každého, kto je nezamestnaný a chce si zlepšiť svoje zručnosti v kancelárskych programoch MS Office II., v rámci ktorého si osvojíte triedenie e-mailov, automatické odpovede, hromadné odosielanie ako aj využívanie e-mailových šablón. V rámci kurzov MS Word II. mierne pokročilý  si osvojíte širšie možnosti formátovania a prácu s motívmi. V Exceli II. zasa zvládnete využívanie pokročilých funkcií tabuliek a grafov. Naučíme vás tiež, ako vytvárať v PowerPointe ešte pútavejšie prezentácie. 

Počítačový kurz MS Office a odborná terminológia v anglickom jazyku

Obsahom kurzu sú programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte pracovať s dokumentami, súbormi, tabuľkami, multimédiami, ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office obsahuje tento kurz aj začiatočnícky kurz práce s PC a ovládanie operačný systém Windows. Kurz obsahuje aj konverzáciu a odbornú terminológiu v anglickom jazyku súvisiacej s prácou na PC a dokumentami. Taktiež odprezentovanie pripravenej prezentácie v PowerPointe v slovenskom aj anglickom jazyku.

Rozvrhy budú dopĺňané priebežne a b&c si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia skupiny termín zrušiť. 
Prihlásením sa do kurzu vyjadrujú účastníci kurzov súhlas so Spracovaním osobných údajov a s Obchodným podmienkami b&c language school a bc škola.