AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

KOMPAS+ kurzy

 

S projektom KOMPAS+ môžete u nás v b&c absolvovať kompetenčný jazykový, počítačový, prípadne manažérsky kurz, či kurzy na osobnostný rozvoj a to úplne ZDARMA a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Uvedené kompetenčné KOMPAS+ kurzy sú plne hradené úradom práce, preto Vy už nič neplatíte. 
Dôležité informácie a kroky nájdete aj v schéme AKO POSTUPOVAŤ PRI KOMPAS+ KURZE a tiež v pokynoch 
pre uchádzača o zamestnanie, ktoré sú súčasťou KOMPAS+ tlačív nižšie. 


POSTUP pri KOMPAS+ kurze: 

1. Vyberieme Vám najvhodnejší kurz.
    Zároveň si vypracujte online zaraďovací test (anglický jazyk   
    a nemecký jazyk), aby sme zistili Vaše aktuálne vedomosti
    po gramatickej stránke, ešte pred výberom kurzu.
2. Vyplníme tlačivá 
(Vy - Časť A a Vyhlásenie, b&c - Časť B):
    a) na počkanie pri osobnom stretnutí alebo
    b) poštou na Vašu adresu Vám zašleme vyplnenú Časť B, ak               nám zašlete na bc@bcskola.sk Vami vyplnenú Čast A. 
    Tlačivá a informácie nájdete tu: KOMPAS+ tlačivá
3. Odovzdáte tlačivá na úrade práce.
    Tlačivá je potrebné odovzdať na úrade práce najneskôr
    15 kalendárnych dní pred začiatkom KOMPAS kurzu!

4. Informujete nás o výsledku schválenia Vašej požiadavky.
    Po schválení kurzu nám doručíte Potvrdenie o príspevku pre
    poskytovateľa rekvalifikácie a Potvrdenie o dochádzke, ktoré
    Vám vydá úrad práce. 
5. Nastúpite do b&c na schválený kurz KOMPAS+.                                    
6. Ukončíte kurz.
    

    Obdržíte Certifikát o absolvovaní kurzu, faktúru a potvrdenie o
    dochádzke, ktoré zanesiete na úrad práce po ukončení kurzu.                            

 
JAZYKOVÉ KOMPAS+ KURZY SÚ PLNE HRADENÉ ÚRADOM PRÁCE, VY NIČ NEPLATÍTE!
TERMÍNY LETNÝCH KURZOV: 
začiatok: 10.07.19, koniec: 25.08.19          začiatok: 15.07.19, koniec: 30.08.19          začiatok: 22.07.19, koniec: 31.08.19
Jazyk Zameranie kompetenčného kurzu KOMPAS+
Intenzívny kurz
130 hod.
Efektívny kurz
110 hod.
Rýchlokurz
80 hod.
Anglický
Nemecký
Obchod a administratíva 637,00 € 539,00 € 392,00 €
Anglický Konkurenčné pracovné prostredie   539,00 €  
Anglický
Nemecký
Slovenský pre cudzincov
iné
Začiatočník A1, Lepší začiatočník A2,
Mierne pokročilý B1, Stredne pokročilý B2,
Vyššie pokročilý C1
422,50 € 357,50 € 260,00 €


Stručný popis jednotlivých kurzov

Anglický / nemecký jazyk v obchode a administratíve
Zlepšenie jazykových zručností v písomnej a hovorenej oblasti, dorozumenie sa v rôznych situáciach, nácvik dialógov a výmena informácií; opis pracovných úloh a pracovnej činnosti, zameranie slovnej zásoby na pracovnú oblasť, dohodnutie stretnutia, písanie listov a emailov, telefonická komunikácia, vypracovanie životopisu v anglickom (inom cudzom) jazyku; príprava na pracovný pohovor; gramatické a konverzačné cvičenia; príprava a odprezentovanie vlastnej prezentácie. Kurz je vhodný pre pozície manažérske, administratívne, obchodné, marketingové atď.  

Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí 
Kurz je vhodný pre tých, ktorí sa chcú začleniť do pracovného prostredia a získať prácu, kde je podmienkou dobrá znalosť anglického jazyka, minimálne na úrovni B1 a vyššie. Osnovy kurzu sú zamerané na rozširovanie znalostí a ich aplikovanie hlavne v pracovnom prostredí, kde je vyžadovaná plynulá komunikácia v ústnej, či písomnej forme, pokrývajúca všetky formy, t.j. komunikácia, písanie, čítanie a počúvanie. Zamestnávatelia si tieto vedomosti bežne preverujú na prijímacích pohovoroch alebo požadujú preukázanie znalostí získaným certifikátom IELTS. Preto sme tento kurz pripravili tak, aby zahŕňal aj akúsi obdobu prípravného kurzu na medzinárodne uznávaný certifikát IELTS z anglického jazyka aplikovaného v pracovnom prostredí. Od získania certifikátu a konkurenčnej výhody u zamestnávateľa Vás bude deliť už len absolvovanie skúšky. Certifikát preukazuje Vaše jazykové znalosti, takže je uznávaný zamestnávateľmi a ďalšími inštitúciami na Slovensku a aj celosvetovo. Chcete prácu, pracujte na sebe!

Cudzí jazyk pre začiatočníkov A1
Porozumenie jednoduchým každodenným výrazom a vetám a ich použitie v bežnom živote na základnej úrovni; predstavenie seba a iných; tvorba jednoduchých otázok, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod.; odpovedanie na otázky; dorozumenie sa jednoduchým spôsobom; porozumenie pomaly hovorenej konverzácii.

Cudzí jazyk pre lepších začiatočníkov A2

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Cudzí jazyk pre mierne pokročilých B1

Porozumenie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí; dorozumenie sa v jednoduchých situáciách; nekomplikovaná a priama výmena informácií; schopnosť jednoducho opísať osoby, miesta, veci, vzdelanie a okolie. 

Kurzy a termíny budú dopĺňané priebežne a b&c si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia skupiny termín zrušiť. 
Prihlásením sa do kurzu vyjadrujú účastníci kurzov súhlas so Spracovaním osobných údajov a s Obchodným podmienkami b&c language school a bc škola. 

 


Kurz   Zameranie kompetenčného kurzu KOMPAS+
Začiatok Počet hodín Cena
Počítačový kurz Základy práce s PC, Windows a Office     40 224,00 €
Užitočné funkcie Excelu a tvorba kontingenčných tabuliek.   30 168,00 €

Manažérsky kurz

    
Manažérske zručnosti      
Motivačný tréning
Komunikačný tréning
     
Osobnostný rozvoj manažéra      
Prezentačné zručnosti      
Predajné zručnosti      


Stručný popis jednotlivých kurzov

Počítačový kurz Základy práce s PC, Windows a Office

Pre každého, kto sa chce naučiť základy práce s počítačom a prácu s internetom. Náplň kurzu: ovládanie operačného systému Windows, Ofiice Word, Excel, PowerPoint, panel úloh, práca s oknami, súbormi, multimédiami, surfovanie na internete, využívane vyhľadávačov, prijímanie a odosielanie emailov, pripojenie tlačiarne alebo práca so súbormi. 

Počítačový kurz MS Office I.

Súčasťou tohto balíka sú začiatočnícke kurzy programov MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte vytvárať dokumenty, základnú prácu s tabuľkami ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office pre začiatočníkov, obsahuje tento balík aj začiatočnícky kurz práce s PC. V rámci neho sa naučíte ovládať operačný systém Windows. Osvojíte si prácu so súbormi, multimédiami a tiež vás naučíme, ako sa správne starať o počítač.

Počítačový kurz MS Office II.

Tento kurz je ideálny pre každého, kto je nezamestnaný a chce si zlepšiť svoje zručnosti v kancelárskych programoch MS Office II., v rámci ktorého si osvojíte triedenie e-mailov, automatické odpovede, hromadné odosielanie ako aj využívanie e-mailových šablón. V rámci kurzov MS Word II. mierne pokročilý  si osvojíte širšie možnosti formátovania a prácu s motívmi. V Exceli II. zasa zvládnete využívanie pokročilých funkcií tabuliek a grafov. Naučíme vás tiež, ako vytvárať v PowerPointe ešte pútavejšie prezentácie. 

Počítačový kurz MS Office a odborná terminológia v anglickom jazyku

Obsahom kurzu sú programy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Na nich sa naučíte pracovať s dokumentami, súbormi, tabuľkami, multimédiami, ako aj tvorbu prezentácií. Okrem kurzov MS Office obsahuje tento kurz aj začiatočnícky kurz práce s PC a ovládanie operačný systém Windows. Kurz obsahuje aj konverzáciu a odbornú terminológiu v anglickom jazyku súvisiacej s prácou na PC a dokumentami. Taktiež odprezentovanie pripravenej prezentácie v PowerPointe v slovenskom aj anglickom jazyku.

Kurzy a termíny budú dopĺňané priebežne a b&c si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia skupiny termín zrušiť. 
Prihlásením sa do kurzu vyjadrujú účastníci kurzov súhlas so Spracovaním osobných údajov a s Obchodným podmienkami b&c language school a bc škola.