AKTUÁLNA PONUKA KURZOV / CENNÍK 

KOMPAS+ kurzy

 Ste evidovaný na úrade práce? Máte nedostatočnú znalosť cudzieho jazyka, aby ste sa mohli zamestnať?
Využite príležitosť nadobudnúť nové vedomostí a zručností úplne ZDARMA.
Všetky KOMPAS+ Kurzy plne hradí úrad práce.

AKÉ KURZY MÁTE NA VÝBER? 

- kurz anglického jazyka (všeobecný / odborný);
- kurz nemeckého jazyka (všeobecný / odborný); 
- kurz slovenčiny pre cudzincov (všeobecný / odborný);
- počítačový kurz;
- kvalifikačné kurzy - manažérsky, motivačný, či kurz osobnostného rozvoja.

PRE KOHO SÚ INTENZÍVNE KOMPAS+ KURZY VHODNÉ?

- pre záujemcov, ktorí sú evidovaní na úrade práce a nemôžu si nájsť prácu kvôli úplnej neznalosti cudzieho jazyka (úplní začiatočníci);
- pre záujemcov, ktorí sú evidovaní na úrade práce a nemôžu si nájsť prácu kvôli nedostatočnej znalosti cudzieho jazyka, potrebujú si zvýšiť aktuálnu jazykovú úroveň;
- pre záujemcov, ktorí nie sú evidovaní na úrade práce, chcú sa cudzí jazyk naučiť v intenzívnom kurze a môžu sa zúčastňovať na výučbe počas pracovenj doby;
- ale aj pre kohokoľvek, kto má čas a chuť sa nový jazyk naučiť, zlepšiť si vedomosti alebo pripraviť sa na skúšku a môžu sa zúčastňovať na výučbe počas pracovenj doby.
Poznámka: Záujemcom evidovaným na úrade práce, ktorí spĺňajú podmienky, je kurz hradený úradom práce v plnej výške. Záujemci o kurz, ktorí nie sú evidovaní na úrade práci, si kurz hradia sami. 

ČO ABSOLVOVANÍM KOMPAS KURZU ZÍSKATE?


Úplní začiatočníci (A1)
sa budú vedieť dorozumieť v každodennom živote - predstaviť sa, objednať si jedlo / služby, rezervovať ubytovanie / letenku, nakúpiť, spýtať sa na cestu, požiadať o radu, viesť jednoduchšie dialógy, porozumieť oznamom, pochopiť písanému, či hovorenému textu na jednoduchej úrovni.

Lepší / veční začiatočníci (A2)
si doplnia chýbajúce alebo už zabudnuté vedomosti z úrovne A1 získané z minulých rokov, rozšíria si slovnú zásobu, naučia sa istejšie a plynulejšie komunikovať. Zvládnutím učiva na úrovni A2 získajú pevný základ na prechod do vyššej úrovne a zároveň sa zabavenia nálepky "večný začiatočník". 

Vyššie úrovne (B1, B2 a C1)
si kurzom obnovia zabudnuté, doplnia chýbajúce vedomosti a ozrejmia nejasné učivo a správne používanie gramatických časov na danej úrovni. Absolvovaním odborného kurzu na každej z týchto úrovní si nie len upevníte všeobecnú znalosť cudzieho jazyka na danej vedomostnej úrovni, ale nadobudnete poznatky hlavne pre pracovnú oblast, ako napr. úspešne zvládnutie pracovného pohovoru, špecifická slovná zásoba z pracovnej sféry, či jednanie, prezentácia a komunikácia v práci. Zároveň sú odborné kurzy na týchto úrovniach vedené tak, aby ste obsiahli znalosti a zručnosti na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka, ktorý preukazuje Vaše komplexné vedomosti z jazyka a pri uchádzaní sa o prácu sú zamestnávateľmi veľmi pozitívne hodnotené.

KDE a KEDY PREBIEHA KURZ?
Výučba prebieha v b&c, Južná trieda 2/A, Košice, 7. poschodie (budova Congress hotel Centrum). Hodiny sa konajú prevažne v dopoludňajších hodinách, prípadne v popoludňajších hodinách alebo príležitostne cez víkend. 


6 JEDNODUCHÝCH KROKOV K ZÍSKANIU KURZU ZDARMA: 

 1. KONTAKTUJTE NÁS A VYBERIEME VÁM VHODNÝ KURZ 
     bc@bcskola.sk, +421905855720, Viber / Whatsapp / Messenger. 
  Aby sme zistili Vašu aktuálnu úroveň,  vypracujte si ONLINE ZARAĎOVACÍ TEST:

    TEST z anglického jazyka (ak máte záujem o kurz angličtiny) alebo
    TEST z nemeckého jazyka (ak máte záujem o kurz nemčiny).
 2. VYPLNÍME POTREBNÉ TLAČIVÁ - na počkanie tlačivá spolu vyplníme a potvrdíme Vám žiadosť o kurz.
 3. ZANESIETE ŽIADOSŤ NA ÚRAD PRÁCE, Staničné námestie 9, Košice, 5.p., najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu!
 4. INFORMUJETE NÁS O VÝSLEDKU SCHVÁLENIA kurzu úradom práce a schválenú žiadosť nám doručíte na prvej hodine.
 5. POTVRDÍME VÁM TERMÍN ZAČIATKU KURZU a rozvrh hodín, buď emailom alebo prostredníctvom sms.
 6. UKONČÍTE KOMPAS+ KURZ - obdržíte Certifikát o absolvovaní kurzu, Faktúru a Potvrdenie o odochádzke, ktoré zanesiete na úrad práce.
              

 
ZA NAŠE KURZY NIČ NEPLATÍTE, SÚ PLNE HRADENÉ ÚRADOM PRÁCE!
ZÁPIS DO NOVÝCH KURZOV PREBIEHA TERAZ!
Zameranie kompetenčného kurzu KOMPAS+
Začiatok a koniec kurzu Počet hod. Cena kurzu
JAZYKOVÉ KURZY
Anglický jazyk v obchode a administratíve 
alebo v ekonomickej, zdravotníckej, právnickej, technickej a IT oblasti


16.09.20 - 02.11.20 (zápis do 31.08.20)
23.09.20 - 09.11.20 (zápis do 08.09.20)
30.09.20 - 18.11.20 (zápis do 14.09.20)
12.10.20 - 27.11.20 (zápis do 24.09.20)
19.10.20 - 04.12.20 (zápis do 01.10.20)


112 551,00 €
Nemecký jazyk v obchode a administratíve
alebo v ekonomickej, zdravotníckej, právnickej, technickej a IT oblasti
112 551,00 €
Nemecký jazyk pre opatrovateľov 110 539,00 €
Anglický jazyk v konkurenčnom pracovnom prostredí s prípravou na medzinárodný certifikát 112 551,00 €
Intenzívny kurz anglického jazyka v obchode a administratíve
alebo v ekonomickej, zdravotníckej, právnickej, technickej a IT oblasti
130 637,00 €
Anglický / nemecký jazyk / slovenský jazyk pre cudzincov - všeobecný kurz

07.09.20 - 23.10.20 (zápis do 20.08.20)
30.09.20 - 08.11.20 (zápis do 14.09.20)
110 357,50 €

Slovenský jazyk v pracovnom prostredí
(pre cudzincov)

24.08.20 - 12.10.20 (zápis do 06.08.20)
30.09.20 - 08.11.20 (zápis do 14.09.20)
120  588,00 € 
Študenti sú rozdelení do kurzu podľa úrovní: 
Začiatočník A1, Lepší začiatočník A2, Mierne pokročilý B1, Stredne pokročilý B2, Vyššie pokročilý C1

KVALIFIKAČNÉ KURZY
Kľúčové kvalifikačné zručnosti v praxi / Core Skills 28.09.20 - 08.10.20 (zápis do 13.09.20) 64 470,40 €
Kľúčové kvalifikačné zručnosti v praxi  48 352,80 €
Manažérske zručnosti I.      
Manažérske zručnosti II.      
Osobnostný rozvoj manažéra      
Motivačný a komunikačný tréning      
Prezentačné zručnosti      
Predajné zručnosti      
 
Základy práce s PC, Windows a Office 05.10.20 - 26.10.20 (zápis do 14.09.20)  40 224,00 €
Užitočné funkcie Excelu a tvorba kontingenčných tabuliek 20.10.20 - 08.11.20 (zápis do 02.10.20)  30 168,00 €