AKCIOVÁ PONUKA KURZOV 

Winter semester

                                VYBERTE SI Z PONUKY NOVÝCH KURZOV!                                        

Rozvrh skupinových kurzov / Group Courses Schedule
Kurz / Course Úroveň / Level Deň / Day Čas / Time Začiatok/Start Registrácia
Angličtina / English A1 St, Pi / Tue, Fr 15:00 - 16:30 05.02.20

      
   
     
   
A1/A2 St, Pi / Tue, Fr 16:40 - 18:10 05.02.20
B1/B2 St, Pi / We, Fr 16:40 - 18:10 05.02.20
C1/C2 Po, St / Mo, We 18:20 - 19:50  10.02.20
Nemčina / German A1 Ut, Št / Tu, Th 16:40 - 18:10 04.02.20
A2 Ut, Št / Tu, Th 18:20 - 19:50 04.02.20
B1/B2  Ut, Št / Tu, Th 18:20 - 19:50 04.02.20
B2/C1  Ut, Št / Tu, Th 16:40 - 18:10  04.02.20
Španielčina / Spanish A1 Po, Št / Mo, Th 18:10 - 19:50 10.02.20
A2       
B1, B2      
Ruština / Russian A1  Ut, Št / Tu, Th  18:20 - 19:50 11.02.20
A2  Ut, Št / Tu, Th  16:40 - 18:10  11.02.20
B1/B2  Po, St / Mo, We   09:00 - 10:30   
Taliančina / Italian  A1 St. Pi / We, Fr  16:40 - 18:10  
A2      
Francúzština / French A1      
Turečtina / Turkish A1       
Čínština / Chinese A1       
Japončina / Japanese A1  St / We 15:00 - 16:30   
A1  St / We 18:20 - 19:50  
A2 St / We 16:40 - 18:10  
Fínština / Finnish  A1 St / We  18:20 - 19:50   
Slovenčina pre cudzincov/
Slovak for Foreigners

A1, A2 Ut, Pi / Tue, Fr 11:30 - 13:00  04.02.20
A1/A2 St, Pi / We, Fr 17:30 - 19:00 05.02.20 
A1/A2 Po, St / Mo, We 15:30 - 17:00 03.02.20
A2 St, Pi / We, Fr  12:30 - 14:00   05.02.20 
B1      
Intensive Po,St,Pi / Mo,We,Fr    
Individuálne kedykoľvek / anytime    
Exam Preparation/
Príprava na skúšky
IELTS     10.02.20 
IELTS Individual kedykoľvek / anytime     
CAE      
FCE      
PET      
KET      
YLE Flyers Str. / Wed.     
YLE Movers      
YLE Starters      
SLOVAK      
GERMAN      
Individuálny kurz/Individual C.    na vyžiadanie od 7:00 do 20:00  
Doučovanie pre študentov ANG, NEM, na vyžiadanie    
Doučovanie pre študentov Matematika, SLOV na vyžiadanie    
Príprava na pohovor Individuálne na vyžiadanie    
KOMPAS kurzy cez ÚPSVaR podľa ponuky Po - Pia    
 • Jazyky / Language: Anglický / English, Nemecký / German, Španielsky / Spanish, Taliansky / Italian, Francúzsky / French, Ruský / Russian, Turecký / Turkish, Švédsky / Swedish, Poľský / Polish, Fínsky / Finnish, Japonský / Japanese, Čínsky / Chinese, Slovenský pre cudzincov / Slovak for Foreigners.
 • Dni / Days: Pondelok / Monday, Utorok / Tuesday, Streda / Wednbesday, Štvrtok / Thursday, Piatok / Friday, Sobota / Saturday, Nedeľa / Sunday.

Rozvrh kurzov sa môže priebežne upraviť a zmeniť. b&c má právo zrušiť kurz v prípade nenaplnenia skupiny potrebným počtom študentov. 
                                                                                                                             

 

CENNÍK SKUPINOVÝCH KURZOV / GROUP COURSE PRICE
  BASIC KURZ / COURSE TOP KURZ / COURSE PREMIUM KURZ / COURSE
Anglický, Nemecký, Španielsky, Taliansky, Francúzsky 218 € 268 € 318 €
Ruský, Turecký, Švédsky, Poľský, Fínsky 278 € 318 € 368 €
Japonský, Čínsky 298 € 378 € 438 €
Slovenský pre cudzincov 248 € 298 € 348 €
 Podmienky: Uvedené ceny sú za jednu osobu v minimálne 4 člennej skupine. Pri nižšiom počte sa suma za 4 člennú skupinu rozpočíta medzi účastníkov menšej skupiny.
Obsah skupinového kurzu
 • 40 hodín x 45 min.,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.
 • 40 hodín x 45 min.,
 • 1 x učebnica,
 • 1 x individuálna hod. (1 x 45 min. / kurz),
 • certifikát po ukončení úrovne.
 • 40 hod. x 45 min.,
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 2 individuálne hod. (2 x 45 min. / kurz),
 • zošit + písacie potreby,
 • certifikát po ukončení úrovne.
Group Course Content
 • 40 lessons x 45 min.,
 • certificate after level completion.
 • 40 lessons x 45 min.,
 • 1 student book,
 • 1 individual lesson (1 x 45 min. / per a course),
 • certificate after level completion. 
 • 40 hod. x 45 min.,
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 2 individual lesson (2 x 45 min. / per a course),
 • notebook + writing stationery,
 • certificate after level completion.


CENNÍK INDIVIDUÁLNYCH KURZOV / INDIVIDUAL COURSE PRICE
  BASIC KURZ / COURSE TOP KURZ / COURSE PREMIUM KURZ / COURSE
Anglický, Nemecký, Španielsky, Taliansky, Francúzsky 230 € 288 € 488 €
Ruský, Turecký, Švédsky, Poľský, Fínsky 260 € 328 € 528 €
Japonský, Čínsky 350 € 438 € 728 €
Slovenský pre cudzincov / Slovak for Foreigners 240 € 308 € 498 €
Podmienky:

 Rozvrh individuálnych hodín je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu. 
Obsah individuálneho kurzu
 • 10 hodín x 60 min.,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.
 • 16 hodín x 45 min.,
 • 1 neskoré zrušenie stretnutia s nutnosťou náhrady zrušenej výučby do 1 mesiaca,
 • 1 učebnica / jedna jazyková úroveň,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.  
 • 20 hod. x 60 min., 
 • 2 povolené neskoré zrušenia plánovaných stretnutí s nutnou náhradou výučby do 1 mesiaca,
 • 1 NS prekladu za 40 hodinový kurz - SLOV /ANG / NEM
 • 1 učebnica a pracovný zošit / jedna jazyková úroveň,
 • káva / čaj,
 • certifikát po ukončení danej úrovne. 
Individual Course Content
 • 10 lessons x 60 min.,
 • certificate after level completion.
 • 16 lessons x 45 min.,
 • 1 late cancellation of the meeting (2 x 45 min.) with the necessary tuition replacement within the same month,
 • 1 student book per one level,
 • certificate after level completion. 
 • 20 lessons x 60 min.,
 • 2 permitted late cancellations of the schedulled meeting with the necessary tuition replacement within one month,
 • 1 normpage of translation (per 40 lessons) from/to SLOV/ENG /GER,
 • 1 studentbook and workbook / per one level, 
 • coffee / tea,
 • certificate after level completion.

Podmienky rušenia hodín / Lesson Cancellation