KURSANGEBOT / PREISLISTE 

Kurse & Preise

                                

Rozvrh skupinových kurzov / Group Courses Schedule
Kurz / Course Úroveň / Level Deň / Day Čas / Time Začiatok/Start
Angličtina / English Študenti B1/B2 Ut., Št / Tu, Th 10:00 - 11:00  
A1; A2 St, Pi / Tu, Fr 16:40 - 18:10  
B1; B2 St, Pi / We, Fr 18:20 - 19:50  
C1/C2 Po, St / Mo, We 18:20 - 19:50   
Nemčina / German A1 Ut, Št / Tu, Th 16:40 - 18:10  
A2 Ut, Št / Tu, Th 18:20 - 19:50  
B1; B2; C1 Ut, Št / Tu, Th 18:20 - 19:50  
Individual     August
Španielčina / Spanish A1 St / We 18:10 - 19:50  
A2       
B1, B2, C1      
Ruština / Russian A1  Ut, Št / Tu, Th  18:20 - 19:50  
A2  Ut, Št / Tu, Th  16:40 - 18:10   
B1/B2  Po, St / Mo, We   09:00 - 10:30   
Taliančina / Italian  A1 St. Pi / We, Fr  16:40 - 18:10  
A2      
Francúzština / French A1      
Japončina / Japanese A1  St / We 15:00 - 16:30   
A1+  St / We 16:50 - 18:20  
A2 St / We 18:30 - 20:00  
       
Čínština / Chinese  A1 Ut, Št. / Tu, Th 17:30 - 19:00  25.8.2020
  Deti od 10 r. Ut, Št. / Tu, Th 11:10 - 12:10  18.8. - 27.8.20
  Deti od 10 r. Ut, Št. / Tu, Th 16:00 - 17:00  3.9. - 10.12.20
  A1 Ut, Št. / Tu, Th 17:30 - 19:00  25.8.2020
Slovenčina pre cudzincov/
Slovak for Foreigners

A1 Ut, Pi / Tue, Fr 11:45 - 13:15   18.8.2020
A2 St, Pi / We, Fr 17:30 - 19:00  
A1; A2 So / Sa * 09:30 - 11:30  
B1      
Intensive A1+ Po,St,Pi / Mo,We,Fr 17.30 - 19.00   17.8.2020
Individual kedykoľvek / anytime    
Exam Preparation/
Príprava na skúšky

Exam Dates in Košice
IELTS      
IELTS Individual kedykoľvek / anytime     
FCE; CAE      
KET; PET      
YLE Flyers Str. / Wed.     
YLE Movers      
YLE Starters      
SLOVAK      
GERMAN      
Doučovanie pre študentov ANG, NEM, SLOV na vyžiadanie    
Príprava na pohovor Individuálne na vyžiadanie    
KOMPAS kurzy cez ÚPSVaR podľa ponuky Po - Pia    
 • Jazyky / Language: Anglický / English, Nemecký / German, Španielsky / Spanish, Taliansky / Italian, Francúzsky / French, Ruský / Russian, Turecký / Turkish, Švédsky / Swedish, Poľský / Polish, Fínsky / Finnish, Japonský / Japanese, Čínsky / Chinese, Slovenský pre cudzincov / Slovak for Foreigners.
 • Dni / Days: Pondelok / Monday, Utorok / Tuesday, Streda / Wednbesday, Štvrtok / Thursday, Piatok / Friday, Sobota / Saturday, Nedeľa / Sunday.

Rozvrh kurzov sa môže priebežne upraviť a zmeniť. b&c má právo zrušiť kurz v prípade nenaplnenia skupiny potrebným počtom študentov. 
                                                                                                                             

 

CENNÍK SKUPINOVÝCH KURZOV / GROUP COURSE PRICE
  BASIC KURZ / COURSE TOP KURZ / COURSE PREMIUM KURZ / COURSE
Anglický, Nemecký, Španielsky, Taliansky, Francúzsky 228 € 288 € 328 €
Ruský, Turecký, Švédsky, Poľský, Fínsky 278 € 338 € 388 €
Japonský, Čínsky 488 € --- ---
Slovenský pre cudzincov 248 € 298 € 348 €
 Podmienky: Uvedené ceny sú za jednu osobu v minimálne 4 člennej skupine. Pri nižšiom počte sa suma za 4 člennú skupinu rozpočíta medzi účastníkov menšej skupiny. The prices are per person in at least 4 members. At a lower number, the price for a 4-member group is budgeted among the participants of the smaller group.
*Víkendové kurzy sú s doplatkom 20% k uvedeným cenám. Weekend rates are at an additional cost of 20% to the prices shown.
Obsah skupinového kurzu
 • 40 hodín x 45 min.,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.
 • 40 hodín x 45 min.,
 • 1 x učebnica,
 • 1 x individuálna hod. (1 x 45 min. / kurz),
 • certifikát po ukončení úrovne.
 • 40 hod. x 45 min.,
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 2 individuálne hod. (2 x 45 min. / kurz),
 • zošit + písacie potreby,
 • certifikát po ukončení úrovne.
Group Course Content
 • 40 lessons x 45 min.,
 • certificate after level completion.
 • 40 lessons x 45 min.,
 • 1 student book,
 • 1 individual lesson (1 x 45 min. / per a course),
 • certificate after level completion. 
 • 40 hod. x 45 min.,
 • 1 učebnica a pracovný zošit,
 • 2 individual lesson (2 x 45 min. / per a course),
 • notebook + writing stationery,
 • certificate after level completion.


CENNÍK INDIVIDUÁLNYCH KURZOV / INDIVIDUAL COURSE PRICE
  BASIC KURZ / COURSE TOP KURZ / COURSE PREMIUM KURZ / COURSE
Anglický, Nemecký, Španielsky, Taliansky, Francúzsky 240 € 298 € 498 €
Ruský, Turecký, Švédsky, Poľský, Fínsky 260 € 338 € 538 €
Japonský, Čínsky 420 € 488 € 868 €
Slovenský pre cudzincov / Slovak for Foreigners 250 € 318 € 498 €
Podmienky:

Rozvrh individuálnych hodín je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu. The schedule of the individual lessons must be agreed well in advance.
Víkendové kurzy sú s doplatkom 20% k uvedeným cenám. Weekend rates are at an additional cost of 20% to the prices shown.
Ponúkame 10% zľavu pri výučbe min. 3 x týždenne. We offer 10% discount for lessons at least 3 times a week.
Platba sa realizuje vopred a za určený počet hodín v stanovenom mesiaci (najneskôr 3 dni pred začiatkom nového mesiaca). Payment is made in advance and for a specified number of lessons in the specified month (not later than 3 days before the start of the new month).
Obsah individuálneho kurzu
 • 10 hodín x 60 min.,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.
 • 16 hodín x 45 min.,
 • 1 neskoré zrušenie stretnutia s nutnosťou náhrady zrušenej výučby do 1 mesiaca,
 • 1 učebnica / jedna jazyková úroveň,
 • certifikát po ukončení danej úrovne.  
 • 20 hod. x 60 min., 
 • 2 povolené neskoré zrušenia plánovaných stretnutí s nutnou náhradou výučby do 1 mesiaca,
 • 1 NS prekladu za 40 hodinový kurz - SLOV /ANG / NEM
 • 1 učebnica a pracovný zošit / jedna jazyková úroveň,
 • káva / čaj,
 • certifikát po ukončení danej úrovne. 
Individual Course Content
 • 10 lessons x 60 min.,
 • certificate after level completion.
 • 16 lessons x 45 min.,
 • 1 late cancellation of the meeting (2 x 45 min.) with the necessary tuition replacement within the same month,
 • 1 student book per one level,
 • certificate after level completion. 
 • 20 lessons x 60 min.,
 • 2 permitted late cancellations of the schedulled meeting with the necessary tuition replacement within one month,
 • 1 normpage of translation (per 40 lessons) from/to SLOV/ENG /GER,
 • 1 studentbook and workbook / per one level, 
 • coffee / tea,
 • certificate after level completion.

Podmienky rušenia hodín / Lesson Cancellation